Ole osa toi­mi­vaa de­mo­kra­ti­aa – il­moit­tau­du vaa­li­lau­ta­kun­tiin!

Eduskuntavaalit järjestetään 2.4.2023. Vaalilautakunnassa toimiminen on paitsi helppo ja mukavaa, myös demokratian toteutumisen kannalta olennaisen tärkeä tehtävä. Mukaan voi mainiosti tulla, vaikkei olisikaan Vasemmistoliiton jäsen - tätä kutsua voi siis mainiosti vinkata eteenpäin!

Vaalilautakunta koostuu eri puolueiden esittämistä jäsenistä. Vaalilautakunnan jäsenten tehtäviin kuuluu äänestyspaikan ylläpitäminen vaalipäivänä, äänestäjien henkilöllisyyden varmistaminen, annettujen äänten vastaanottaminen, äänestäjien opastaminen ja alustavan ääntenlaskennan suorittaminen. Vaalilautakunnan jäsenen tai varajäsenen tehtävä ei vaadi aiempaa kokemusta, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävissä aiempi kokemus katsotaan hyödyksi.

Vaalilautakuntien jäsenen kotipaikkana tulee olla Helsinki ja hänellä tulee olla äänioikeus vaaleissa. Tehtäviin ei voi osallistua, jos on itse ehdolla vaaleissa. Ehdokkaana olevan läheinen voi toimia vaalilautakunnassa, mutta hän ei saa toimia äänestäjän valitsemana vaaliavustajana, kotiäänestyksessä eikä laitosäänestyksessä. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijalla tulee olla käytössä oma auto, jonka käytöstä saa erillisen korvauksen. Jäsenen ja varajäsenen tehtävällä ei ole käytännössä eroa.

Tehtävissä toimimisesta maksetaan päiväkohtainen palkkio, josta 25% puolueveron oton jälkeen maksetaan:

Puheenjohtaja: 285€
Varapuheenjohtaja: 232,5€
Jäsen ja varajäsen: 195€
Kotiäänestyksen vaalitoimitsija: 255€

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla 40% sekä naisia että miehiä juridiselta sukupuoleltaan. Tästä johtuen asiaa joudutaan kysymään ja se määrittää olennaisesti paikkajakoa.

Ilmoittaudu tästä mukaan viimeistään 30.11.2022!