Mia Haglund bud­jet­ti­pu­hees­sa: läm­min ko­ti, mut­ka­ton ter­vey­den­huol­to ja laa­duk­kaat kou­lu­tus­po­lut ovat kaik­kien pe­rus­tar­pei­ta

Mia Haglundin pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro vuoden 2020 talousarviosta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kaikilla meistä on Helsingissä oman kaupunkilaiselämämme keskusta. Minulle tämä paikka on Vaasanaukio, eli Piritori. Laajimman otannan Helsingin asukkaista saan päivittäisillä metromatkoilla tai tuskaillessani lähikaupassa ikuisen “mitäs tänään syötäisiin” -kysymyksen parissa. Kassajonossa näkyy opiskelijoita, perheellisiä ja vanhuksia, pätkätyöläisiä, työttömiä ja uraohjuksia. Sitten on heitä, jotka oleskelevat sekä lähikaupan että useimmille tuttujen turvaverkkojen ulkopuolella. Me olemme eri elämänkokemuksilla varustettuja kaupunkilaisia, mutta perustarpeemme ovat samat: lämmin koti, mutkaton terveydenhuolto ja laadukas koulutuspolku.

Hyvät valtuutetut, 

Päättäessämme ensi vuoden budjetista olemme sekä naapurustojemme perusasioiden että kaupungin tulevaisuuden äärellä. Vasemmistoliitto toimii sen puolesta, että Helsinki kaventaa alueellisia eroja aktiivisella asuntopolitiikalla ja tarjoamalla yhtä hyviä kouluja ja terveyspalveluita läpi kaupungin. Meidän Helsinkimme tekee Suomen kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa ja on Suomen paras työnantaja. 

Onnistuimme budjetissa turvaamaan Hiilineutraali Helsinki -ohjelman täytäntöönpanon ja panostukset aurinkosähköön. Vasemmistoliitto on tyytyväinen myös viiden koulurakennuksen peruskorjauksen aikaistamisesta, oppilashuollon ja oppimisen tuen vahvistamisesta sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantamisesta. 

Hyvät valtuutetut,

Piritorilla asunnottomuuden seuraukset ovat läsnä päivittäin. On ihmisiä jotka ovat asunnottomia, koska eivät voi asua tavallisissa vuokra-asunnoissa. Vankilasta kolmasosa vapautuu suoraan asunnottomuuteen. On ihmisiä, jotka odottavat psykiatrisella osastolla asuntoa. Budjetin asettamaan asunnottomuutta vähentävään tavoitteeseen päästään parhaiten lisäämällä tuetun asumisen paikkoja ja purkamalla jonoja näihin. 

Kaupunkimaantieteen apulaisprofessori Venla Bernelius on kirjoittanut, että koh­tuu­hin­tai­sen asu­mi­sen li­sää­mi­stä tarvitaan myös keskituloisia kaupunkilaisia varten. Helsingissä asumisen mark­ki­na­hin­nat ovat nous­seet mo­nen työs­sä­käy­vän ulot­tu­mat­to­miin. Tulevassa asuntopolitiikassa Helsingin tulisikin panostaa entistä enemmän kohtuuhintaisen asumisen lisäämiseen monipuolisesti ja eri keinoin. 

Hyvät valtuutetut,

Pormestarin esitys budjetiksi oli tänäkin vuonna pahasti vajaa. Erityisen haasteen muodosti, ettei lastensuojelun ja vammaispalveluiden tämän vuoden ylittyneitä kuluja oltu huomioitu esityksessä. Lastensuojelun ylityksiä ei voida ratkaista vajaalla budjetoinnilla tai pelkillä kirjauksilla. Ratkaisu vaatii sekä analysointia lisääntyneen tarpeen syistä, että panostuksia ennaltaehkäiseviin toimiin kuten lasten mielenterveyspalveluihin ja perheiden tukemiseen kotipalveluiden, perheneuvonnan ja neuvoloiden avulla. Paradoksaalisesti juuri näiden ennaltaehkäisevien toimien resursseja uhkaa juustohöylä jos jatkamme alibudjetoinita. 

Kuten demokraattiseen prosessiin kuuluu, saimme poliittisten ryhmien yhteistyöllä korjattua pormestarin budjettiesityksen vakavimmat puutteet. Jäimme kuitenkin kauas lautakuntien yhdessä esittämistä tarpeista. Tällä lopputuloksella pystymme korkeintaan pitämään palvelut nykyisellä tasolla. Merkittävät ja tarpeelliset lisäpanostukset jäävät tämän talousarvion puitteissa tekemättä. 

Hyvät valtuutetut,

Strategian tarkoitus on ohjata sekä palveluiden että talouden määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen suunnitteluun. Kirjaus kokonaistuottavuuden vuosittaisesta kasvusta tulisi johtaa organisaation kehittämiseen, hyvään johtamiseen ja panostuksiin ennaltaehkäiseviin palveluihin jotka pidemmällä tähtäimellä johtaisivat säästöihin. Sen sijaan kirjaus on johtanut leikkaavaan budjettivalmisteluun jota ryhmien neuvotteluissa sitten yritämme paikkailla parhaamme mukaan. 

Vasemmistoliitto haluaa Helsingin hoitavan talouttaan luotettavasti ja palvelut turvaten. Sen takia ensi valtuustokaudella on luovuttava numeerisesta tuottavuustavoitteesta. 

Hyvät valtuutetut,

Vaikka vasemmisto hyväksyy budjettineuvotteluiden lopputuloksen kompromissina, on meille myös selvää, että Helsingin taloustilanteessa me pystyisimme parempaan. 

Me tarvitsemme panostuksia palveluihin, henkilöstöön ja tiloihin. Osapäivähoidon mitoitus, päiväkotitilamitoitus, maahanmuuttajien valmistava opetus, lukiokurssitarjonnan parantaminen – nämä ovat esimerkkejä parannuksista jotka kaikki jäivät nyt ilman lisärahoitusta. Erityisen pettyneitä olemme siihen, että vanhusten palveluasumiseen pääsyn helpottamiseen ei ole löytynyt vahvempaa poliittista tahtoa. 

Yhä useampi Helsingin kaupungin työntekijä kokee työmäärien lisääntyneen yli sietokyvyn. Työhyvinvointia ja jaksamisen edellytyksiä on parannettava ja palkkakehitysohjelmaa pitää kehittää kohdentumaan myös matalapalkkaisimmille aloille. Henkilöstöön, työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen panostaminen ovat kaikki tuottavuutta parantavia tekoja.

Hyvät valtuutetut,

Kun budjettineuvottelujen päätyttyä palasin Piritorille kulki kotimatkani taas kaupan kautta. Siellä mietin, onko Helsinki tosiaan kassajonossa seisoville ihmisille ensi vuonna maailman toimivin kaupunki? 

Vasemmistoliitto haluaa Helsingin, jossa kaikissa kaupunginosissa on monipuolisesti asukkaita, palveluita ja asumista. Me haluamme tulevina vuosina kutsua muut ryhmät mukaan mahdollistamaan maailman toimivimman kaupungin jokaiselle helsinkiläiselle, ja nostamaan politiikan kunnianhimon tasoa.