Li­sää kan­sal­lis­puis­toa Uu­del­le­maal­le

Helsingin Vasemmistoliitto on kevätpiirikokouksessaan 24.4.2021 hyväksynyt alla olevan kannanoton liittyen Helsingin kaupungin virkistysaluesiin.

 

Helsingin Vasemmisto tukee Helsingin kaupungin virkistysalueiden liittämistä Nuuksion kansallispuistoon.

Koronakriisin voimistama luontoliikuntabuumi ja siihen liittyvät lieveilmiöt, kuten ruuhkautuvat pysäköintialueet ja luvattomat tulentekopaikat, ovat osoittaneet Helsingin lähialueen luontokohteiden ja retkeilypalvelurakenteiden riittämättömyyden. Vaikka luontoretkeily onkin positiivinen ilmiö, aiheuttaa liian suuri käyttöpaine myös lisääntyvää luonnon kulumista ja suojeluarvojen vaarantumista. Tätä kompensoidakseen Helsingin kaupungin tulisi pyrkiä aktiivisesti suojelemaan lisää virkistyskäytössä olevia maa-alueitaan sekä edistämään uusien luontokohteiden hankintaa ja perustamista Uudellamaalla.

Maapinta-alaltaan merkittävä lisäys Uudenmaan luonnonsuojelualueisiin saataisiin, jos Helsingin kaupungin Nuuksion kansallispuistoon rajautuvat virkistysalueet eli Karjakaivon, Luukin, Pirttimäen, Salmen ja Vaakkoin virkistysalueet suojeltaisiin liittämällä ne kansallispuistoon. Nykyisellään virkistysalueilla harjoitetaan myös metsätaloutta, jonka merkitys kaupungin tulorakenteessa on marginaalinen, mutta joka köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta. Omat ongelmansa virkistyskäytön ohjaamiselle tulee myös retkeilyreittien, -rakenteiden ja opastuksen hajautuneesta ylläpitovastuusta. Kansallispuiston laajentaminen kaupungin virkistysalueille ratkaisisi myös tämän ongelman.

Maa-alueiden myyminen valtiolle kansallispuistoon liittämistä varten voi tuottaa myös tuloja kaupungille, jollei liitosta toteuteta maanvaihdoilla. Koska virkistysalueiden liittäminen kansallispuistoon ei varsinaisesti lisää luontoliikuntakohteiden määrää, vaikka vahvistaakin luonnonsuojelua sekä parantaa Nuuksion alueen hallintaa, katsoo Helsingin Vasemmisto, että alueista saatavat myyntitulot pitäisi kohdentaa uusien virkistysalueiden hankintaan Uudeltamaalta esimerkiksi lisäämällä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen rahoitusta.