Kan­nan­ot­to: Las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lu­ja on li­sät­tä­vä Hel­sin­gis­sä

Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluja on lisättävä Helsingin kaupungin perusterveydenhuollossa, lastensuojelussa ja oppilashuollossa, vaatii Helsingin Vasemmistoliiton kevätpiirikokous.

Palvelujen saavutettavuuden ja sujuvuuden parantaminen ei yksin riitä, kun palvelujen tarve ylittää tarjonnan. Yksi tärkeä osa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahvistamista on myös vanhemmuuden tuen lisääminen kaupungin palveluissa.

Koronapandemian aikana kertynyt mielenterveysongelmien hoitovelka sekä pandemian johdosta tehtyjen rajoitusten vaikutukset ovat pahentaneet lasten ja nuorten mielenterveystilannetta. Jo ennen pandemiaa on todettu, että lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut eivät toimi riittävän hyvin ja nyt tilanne on entisestään pahentunut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nuorten ahdistus- ja masennusoireilu on keväällä 2021 lisääntynyt huomattavasti verrattuna pandemiaa edeltävään mittaukseen.

Vuonna 2018 Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta julkaisi yhteisarvioinnin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HUSin kanssa. Helsingissä arvioinnin johtopäätös oli, että lapset ja nuoret eivät pääse mielenterveyspalvelujen piiriin sujuvasti. Sittemmin Helsingissä on lisätty perustasolla lasten ja nuorten mielenterveysongelmia arvioivaa ja hoitavaa toimintaa jonkin verran, mutta lisäykset eivät ole olleet riittäviä, vaan toimintaa on edelleen kehitettävä. Oppilas- ja opiskeluhuollossa taas ei ole riittävästi psykologin palveluja, eikä oppilaitoksissa toimi tarpeeksi psykiatrisia sairaanhoitajia, vaikka tulokset kokeiluista ovat olleet hyviä. Palvelujärjestelmä todettiin vuonna 2018 pirstaleiseksi ja sen vuoksi lapselle tai nuorelle toivottiin hänen palvelujaan tai hoitoaan koordinoivaa omaa vastuuhenkilöä. Arvioinnissa todettiin myös, että lasten ja nuorten hoitoon pääsyä hidastaa osittain myös lääkäripula.

Valvontaviranomaisten eli Valviran ja aluehallintovirastojen mukaan Suomessa lasten ja nuorten hoitoon pääsy sekä perus- että erikoistason mielenterveyspalveluihin vaikuttaa syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana vaikeutuneen entisestään. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa erikoissairaanhoidon kysyntä on vuosi vuodelta lisääntynyt osaltaan siksi, että perustason palvelut ovat osittain puutteellisesti järjestettyjä. Valvontaviranomaiset ovat kannustaneet ottamaan lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden järjestämisen huomioon mahdollisimman tehokkaasti hyvinvointialuevalmistelussa.

Erityisesti on huomioitava haavoittuvassa tilanteessa olevat lapset ja nuoret, kuten kodin ulkopuolelle sijoitetut sekä ne joiden vanhemmat kärsivät päihde- ja mielenterveysongelmista. Lastensuojelun työntekijät tarvitsevat vahvan ymmärryksen lasten ja nuorten mielenterveyden tukemisesta ja monialaista yhteistyötä on parannettava.

Helsingin Vasemmistoliiton kevätpiirikokous pidettiin 23.4. Malmin työväentalolla.