Kos­ke­la: Ryh­mä­pu­he – Jat­ku­vien ja pääl­lek­käis­ten krii­sien ai­ka edel­lyt­tää roh­keut­ta in­ves­toi­da tu­le­vai­suu­teen

Jatkuvien ja päällekkäisten kriisien aika edellyttää rohkeutta investoida tulevaisuuteen, toteaa kaupunginvaltuutettu Minja Koskela talousarviota koskevassa ryhmäpuheessa.

Me elämme tällä hetkellä jatkuvien ja päällekkäisten kriisien aikaa. Koronakriisin helpotuttua alkoi Vladimir Putinin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, jota seurasi energiakriisi ja inflaatio. Taantuma häämöttää nurkan takana eikä ilmastokriisi ole kadonnut mihinkään – päinvastoin, toimet ovat olleet riittämättömiä ja aivan liian kunnianhimottomia.

Jatkuvien ja päällekkäisten kriisien aika edellyttää rohkeutta. Se edellyttää rohkeutta investoida tulevaisuuteen. Tiedämme, että lapsilta ja nuorilta leikkaaminen lisää eriarvoisuutta, vahvistaa luokkaeroja ja kaventaa tulevaisuushorisonttia erityisesti niiltä lapsilta, joilla on jo valmiiksi haasteelliset lähtökohdat. Tiedämme myös, että varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostaminen vahvistaa lasten oikeuksia, hyvinvointia ja lopulta myös taloutta.

Onkin syytä olla iloinen siitä, että hyvällä ryhmien välisellä yhteistyöllä aiemmin syksyllä esitetyt leikkaukset kasvatukseen ja koulutukseen korvattiin panostuksilla. Se on, kirjaimellisesti, investointi tulevaisuuteen.

 

Ilmastokriisi tulee ottaa tosissaan

Tulevaisuuteen katsominen edellyttää ilmastokriisin ottamista tosissaan. YK:n pääsihteeri Antonio Guterresia siteeratakseni: olemme matkalla kohti ilmastohelvettiä ja pidämme silti kaasun pohjassa. Näin emme voi enää jatkaa! Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energiakriisi on muistuttanut hyvin konkreettisesti, että uusiutuviin panostaminen on geopoliittinen pakko, mutta myös ilmastopoliittinen välttämättömyys. Helsinki voi ja Helsingin pitää olla ilmastokysymyksissä kokoaan suurempi. Siitä huolimatta näyttää edelleen siltä, että emme ole saavuttamassa välttämättömiä liikenteen päästöjen vähennyksiä.

Budjettineuvotteluissa saimme kuitenkin yhteistyössä sovittua investoinneista pyöräteihin, käveltävään keskustaan ja raideliikenteeseen. Tulevaisuudessa meidän on pidettävä huolta myös siitä, että joukkoliikenne säilyy saavutettavana ja matkustamisen hinnat laskevat eivätkä nouse, kuten tänä syksynä tapahtui. Hintojen kohtuullistaminen tukee kaupunkilaisten tasa-arvoa ja ilmastotavoitteita, ja tämän tavoitteen konkretisoitumiseksi tarvitsemme enemmän yhteistyötä ja poliittista tahtoa.

 

Palkkoihin panostuksia – Helsingin palkanmaksu tulee saada kuntoon

On koko kaupungin ja kaikkien kaupunkilaisten etu, että Helsinki on paitsi Suomen suurin, myös Suomen paras työnantaja. Ikävä kyllä jälkimmäisestä ollaan tällä hetkellä hyvin kaukana. Palkanmaksu on edelleen kaaoksessa, mikä on rapauttanut työntekijöiden luottamusta, kuormittanut ihmisten arkea ja heikentänyt kaupungin työnantajamainetta.

Budjettineuvotteluissa otettiin tärkeä askel kohti parempaa: Helsinki tuplaa palkkaohjelmansa, mikä on erittäin hieno päätös. Palkankorotuksia ohjataan kaikkein pienipalkkaisimmille työntekijöille ja samalla tavoitellaan helpotusta muun muassa varhaiskasvatuksen akuuttiin työntekijäkriisiin. Tästä on syytä olla iloinen. Siitä huolimatta: kaupungin tulee tehdä enemmän ja pitkäjänteisemmin töitä palkanmaksun tilanteen korjaamiseksi. Tilanne on jatkunut aivan liian pitkään ja on kaupungin työntekijöiden näkökulmasta täysin kohtuuton.

Palkanmaksuongelmat ovat yksi ja samalla erittäin karu muistutus siitä, että hallinto ei ole vain turhaa byrokratiaa, kuten välillä kuulee väitettävän. Kyse on oikeista ihmisistä, jotka tekevät äärimmäisen tärkeää työtä.

 

Meidän tehtävämme on pitää huolta kaupunkilaisista

Helsingin kaupungin talous on vakaa – Helsinki on varakas kaupunki ja meidän tehtävämme on pitää huolta kaupunkilaisista. Poliittiset neuvottelut ovat aina kompromissien tulos, eikä neuvotteluja voi pitää kovin onnistuneina, mikäli kukaan ei ole joutunut luopumaan mistään itselleen tärkeästä. Esimerkiksi asunnottomuuden vähentäminen edellyttää edelleen resursseja ja sotepalveluiden osalta muun muassa päihde- ja mielenterveyspalvelut tarvitsevat lisää panostuksia – nyt tilanne on monelle kohtuuton ja hoitoon pääsy aivan liian hidasta.

Katson kuitenkin, että kokonaisuudessa oli paljon enemmän hyvää kuin huonoa. Aiemmin mainittujen kasvatukseen, koulutukseen, ilmastoviisauteen ja työntekijöiden hyvinvointiin panostamisen lisäksi kaupunki tulee neuvottelujen tuloksena kunnostamaan ja lisäämään liikuntapaikkoja ja puistoja, avaamaan Kalasatamaan uuden kirjaston, lisäämään kirjastohenkilökuntaa sekä jatkamaan ja kehittämään eläinpelastusohjelmaa.

Edellä mainituista syistä sekä siitä huolimatta ja samalla siksi, että politiikka on kompromissien taidetta, vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää muita ryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja neuvotteluista ja kannattaa talousarvioesityksen hyväksymistä.

Minja Koskela

kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen