TIE­DO­TE // Kork­ku­la ja Ma­lin vaa­ti­vat Hel­sin­kiä luo­pu­maan kas­va­tuk­sen ja kou­lu­tuk­sen leik­kaus­lis­tois­ta

Helsingin vasemmistoliiton kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenet Petra Malin ja Vesa Korkkula vaativat kaupunkia turvaamaan riittävän rahoituksen päiväkotien ja koulujen laadukkaiden palveluiden säilyttämiseksi.

Budjettiesitys käsiteltiin tänään kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa. Esityksen sisältö herätti laajasti huomiota sen jälkeen, kun siihen kirjatut leikkauslistat tulivat julki viime perjantaina. Lautakunnan esityslistalla säästökohteeksi nimettiin useita lasten ja nuorten kasvatus- ja koulutuspalveluita. Joukossa oli muun muassa tokaluokkalaisten iltapäiväkerhopaikoista luopuminen ja peruskoulun ryhmäkokojen kasvattaminen.

”Vaatimuksemme on, että kaupunki ratkaisee viipymättä päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat ja turvaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja nykytasoiset varhaiskasvatuksen ryhmäkoot. Näistä asioista ei voi säästää”, Malin sanoo.

Malin ja Korkkula vaativat kaupungilta aktiivisia toimia myös niin sanotun positiivisen diskriminaation rahoituksen turvaamiseksi. Positiivisen diskriminaation rahoitus on Helsingin kouluille jakama määräraha, johon vaikuttavat oppilaiden huoltajien koulutus- ja tulotaso sekä oppilaiden maahanmuuttajatausta. Rahoitus on lisännyt selvästi oppilaiden hakeutumista toisen asteen koulutukseen, ilmenee Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tuoreesta tutkimuksesta. Petra Malinin mukaan panostus on taloudellisesti pieni, mutta vaikutuksiltaan suuri.

”Rahoituksella pidetään huoli siitä, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on taustastaan riippumatta mahdollisuus onnistua ja kokea kuuluvansa joukkoon. Olisi älytöntä luopua näin edullisesta ja samaan aikaan tehokkaasta tavasta estää vakavia ongelmia”, hän sanoo.

Vesa Korkkula näkee tärkeänä myös, ettei peruskoulujen ja toisen asteen ryhmäkokoja kasvateta ja lukioiden ja ammattikoulujen kurssitarjonnasta ja opetuksesta karsita. Vasemmistoliitto on vaatinut, että kaupunki säilyttää myös tokaluokkalaisten mahdollisuuden päästä iltapäiväkerhoon.

”Helsinkiläisen koulun ja varhaiskasvatuksen perustan muodostavat nyt ja tulevaisuudessa ammattitaitoiset ja työhönsä sitoutuneet opettajat ja varhaiskasvatuksen ammattilaiset. He auttavat lapsia ja nuoria paitsi oppimaan tiedollisia kokonaisuuksia myös kohtaamaan muita ihmisiä kasvokkain ja siten kasvamaan ihmisinä. Helsingin on panostettava laajaan opetustarjontaan myös jatkossa. Vauraalla pääkaupungillamme on tähän varaa, koulutuksesta leikkaava talouskuripolitiikka on puhtaasti ideologinen valinta”, Korkkula sanoo.

Sekä Malinin että Korkkulan mukaan vasemmistoliiton viesti lautakunnan kokouksessa oli yksiselitteinen: esitetyillä rahoilla ei pärjätä, vaan välttämättömien ja tärkeiden palveluiden turvaaminen vaatii suurempaa satsausta. Vasemmiston vaatimuksesta budjettiesitystä muutettiin niin, ettei pienistä päiväkodeista lähtökohtaisesti luovuta. Lautakunta otti lausunnossaan kantaa myös päiväkotien ja koulujen tilankäyttöön. Sen mukaan tilankäyttöä tehostetaan ensisijaisesti sisäisellä yhteistyöllä ja tilojen yhteiskäytöllä sen sijaan, että päiväkotien ja koulujen tiloista lähtökohtaisesti luovuttaisiin. Lopullisesti koulutukseen käytettävien resurssien määrän päättää myöhemmin tänä vuona valtuusto.

Lisätietoja:

Vesa Korkkula, kaupunginvaltuutettu, vkorkkula (at) gmail.com

Petra Malin, kaupunginvaltuutettu, p. 050 319 9751