TIE­DO­TE // Ki­ve­lä ja Mo­dig: Tun­ne­lie­si­tyk­sen torp­paa­mi­nen vaa­ras­sa kes­keyt­tää Hel­sin­gin tär­keim­män pyö­räi­lyin­ves­toin­nin ko­ko val­tuus­to­kau­dek­si

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet Mai Kivelä ja Silvia Modig kritisoivat tiistai-iltana tehtyä päätöstä palauttaa valmisteluun niin sanottu tunnelihanke.

Lautakunta käsitteli kokouksessaan Helsingin päärautatieaseman ratapihan puolelta toiselle kulkevaa uutta pyöräily-yhteyttä. Esitetty tunneliyhteys alittaisi ratapihan Kansalaistorilta Kaisaniemeen. Äänestyksessä kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtajan Risto Rautavan (kok) palautusesitys voitti äänin 6–7.

”Lautakunnan tänään tekemä päätös on valtava takaisku pyöräilylle. Tunnelihanketta on valmisteltu pitkään ja huolella, kun taas sillasta on todettu useissa selvityksissä, että se on toimimaton. Mikäli tunneli lopulta torpataan kokonaan ja sen tilalle päätetään rakentaa silta, vaatii hanke asemakaavamuutoksen. Kaisaniemen puisto on suojeltu ja helsinkiläisille rakas, ja on varmaa, että kaavamuutos johtaa valituksiin. Tästä voi pahimmillaan seurata, ettei tätä olennaista pyöräilyinvestointia tehdä tällä valtuustokaudella ollenkaan”, Silvia Modig sanoo.

Tunnelihankkeen on tarkoitus parantaa läntisen ja itäisen kantakaupungin välistä yhteyttä, joka nykyisillään kulkee Kaivokadulla Rautatieaseman edessä. Tämänhetkinen yhteys lisää vaaratilanteita autoilijoiden, kävelijöiden ja pyöräilijöiden välillä.

”Uuden yhteyden on tarkoitus ratkaista Kaivokadun ongelmat ja luoda uusi, houkutteleva yhteys Baanaan. Silta ei tätä tarkoitusta palvele”, Modig sanoo.

Kaupungin teettämissä tutkimuksissa parhaaksi yhteysvaihtoehdoksi on todettu tunneli. Sillan suurimmaksi ongelmaksi tutkimuksissa nimetään sen korkeus. Jotta silta ylittäisi raiteet ja niiden yllä kulkevat korkeajännitejohdot riittävällä etäisyydellä, tulisi sen nousta noin 10 metrin korkeuteen. Tämä tarkoittaisi noin 160 metriä pitkiä ramppeja, jotta kallistus huomioisi riittävästi esteettömyyden. Liian jyrkät rampit vähentäisivät pyöräilijämääriä ja vaikeuttaisivat liikkumista.

Rakennusyhtiö YIT:n ja rakennusalan suunnitteluyritys WSP:n siltaehdotuksessa ramppikysymys on jätetty Kivelän ja Modigin mukaan ratkaisematta kokonaan.

”Näin siitä huolimatta, että ramppikysymys on tärkein sillassa ratkaistava asia. Liian jyrkillä rampeilla varustettu silta on täysi susi, joka ei ole esteetön, eikä myöskään tee pyöräilystä houkuttelevampaa. Pyöräilyn lisääminen on hankkeen tärkeä tavoite, jonka kautta kaupunki myös torjuu ilmastonmuutosta. Siksi ratkaisun on oltava sellainen, jolla varmasti saadaan uusia ihmisiä pyörän selkään”, Mai Kivelä sanoo.

 

Lisätiedot:

Mai Kivelä, p. 040 7417379, mai.kivela@gmail.com

Silvia Modig, p.050 5120421, silvia.modig@eduskunta.fi