Blo­gi: Ki­ve­lä ja Mo­dig: Hel­sin­ki Gar­de­nia ei pi­dä run­noa lä­pi hin­nal­la mil­lä hy­vän­sä

Helsinki vauhdittaa toteuttamiskelpoisten suurhankkeiden etenemistä ja panostaa kulttuurin ja urheilun suurtapahtumien sekä kongressien houkutteluun ja luomiseen.

Näin todetaan Helsingin tulevaisuusvisioita linjaavassa kaupunkistrategiassa, ja tällä on perusteltu myös yhtä kaupungin suurimmista rakennushankkeista, Garden Helsinkiä. Se on Taka-Töölöön, Nordenskiöldinkadun varrelle suunnitteilla oleva valtava kiinteistöhanke. Se on ajankohtainen jälleen ensi viikolla, kun Helsingin kaupunkiympäristölautakunta käsittelee alueen asemakaavaa.

Kompleksiin kuuluisi uusi jäähalli, muita monitoimihalleja ja -saleja, asuntoja, hotelli ja kauppoja. Areenalla voitaisiin järjestää suurtapahtumia, muut hallit toisivat kaupunkiin lisätilaa muille tapahtumille. Hanke kuulostaa hienolta ja on ehdottomasti myönteistä, että Helsinkiä kehitetään kansainvälisesti kiinnostavaan suuntaan. Tämä on myös vasemmistoliiton tavoite. Mutta kannattaako sitä ajaa eteenpäin hinnalla millä hyvänsä? Helsinki Gardeniin sisältyy nimittäin monia mittavia ongelmia.

Ensimmäinen niistä on jalkapallo. Helsinki Gardenin myötä alueella tällä hetkellä toimivalta jalkapallopyhättö Bollikselta näyttäisi poistuvan nyt ympärivuotisessa käytössä oleva täysimittainen jalkapallokenttä, joka on ollut kaikkien seurojen käytössä. Sen päälle rakennettaisiin HJK:n uusi halli, joka korvaisi nykyisen, tällä hetkellä junnupelaajien käytössä olevan hallin. Kenttä numero yksi muutettaisiin ympärivuotiseksi tekonurmeksi, mikä olisi tämän kentän osalta parannus nykytilaan, mutta kokonaisuutena alueen jalkapalloilun olosuhteet silti heikkenisivät.

Tämä on ongelma jalkapallon kannalta, mutta myös siksi, että poliitikot ovat linjanneet täysin päinvastaista. Tammikuussa 2018 Helsingin kaupunginhallitus päätti, että “varauksensaajan tulee Helsinki Garden -hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa pyrkiä minimoimaan hankkeen rakentamisen aiheuttamat haitat alueen jalkapallotoiminnalle sekä varausalueen ympäröivien kiinteistöjen muille käyttäjille. Hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa tulee huolehtia siitä, että mainittujen toimijoiden – erityisesti jalkapallon – toimintaedellytykset säilyvät tai paranevat tulevaisuudessa.” Näin ei ole tämänhetkisten suunnitelmien valossa tapahtumassa.

Toinen ongelma liittyy Garden Helsingin sijaintiin, joka on Olympiastadioneineen Helsingin kansallismaisemaa. Kaupunginhallitus edellytti, että “alueelle sijoitettavat välttämättömät tekniset rakennelmat suunnitellaan mahdollisimman hyvin luontoon ja maisemaan sulautuviksi.” Useat arkkitehdit ovat esittäneet julkisuudessa rakennuksen olevan liian suuri ympäristöönsä ja todenneet sen tuhoavan Olympiastadionia ympäröivän kansallismaiseman.

Pohjoisen Stadiontien itäpuolella sijaitsevaan osaan Keskuspuistoa puolestaan sijoitettaisiin maanalaisen rakennelman ilmastointikanavat, jotka vastaavat kooltaan kahta valtavaa omakotitaloa. Kaupungin linjauksen mukaan kuitenkin “maanalainen rakentaminen on suunniteltava niin, että maanpäällinen osa tontista säilyy luontoarvoiltaan ja maisemaltaan olennaisilta osin ennallaan.” Tämäkään aivan olennainen vaatimus ei ole nyt toteutumassa.

Kirsikkana kakun päällä pidämme ongelmallisena hankkeen rahoitukseen liittyviä taustakuvioita. Tämä yksityisellä rahalla toteutettava hanke ei ole itsessään kannattava, ja siksi Helsingin virkamiehet ovat esittäneet, että rahoituksen turvaamiseksi kaupunki luovuttaisi Garden Helsinkiä ajavalle Projekti GH -yritykselle asuinrakennusoikeutta joko Kalasatamasta, Jätkäsaaresta tai Kruunuvuorenrannasta. Rakennusoikeutta on ehdotettu myönnettäväksi 28 000 kerrosneliötä. Vaikka Projekti GH maksaisi rakennusoikeudesta, on tämänkaltainen järjestely silti täysin poikkeuksellinen.

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt sekä tällä että edellisillä valtuustokausilla useita poliittisia avauksia uusien liikunta- ja urheilupaikkojen saamiseksi Helsinkiin. Me haluamme, että tässä kaupungissa erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet paranevat. Helsinki Gardenin kohdalla tämä ei jalkapalloilun olosuhteiden heikkenemisen vuoksi toteutuisi, minkä lisäksi hankkeesta maksamamme hinta on liian suuri myös kansallismaiseman ja Keskuspuiston kannalta. Näitä asioita vasemmistoliitto ei ole valmis uhraamaan, ja siksi tulemme ensi tiistaina kaupunkiympäristölautakunnassa vastustamaan hankkeen toteutusta nykymuodossa.

Mai Kivelä ja Silvia Modig
kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet