TIE­DO­TE // Kau­pun­gin­hal­li­tus aset­tui tu­ke­maan Mai Ki­ve­län aloi­tet­ta Van­taan Ener­gian tur­peen­pol­ton es­tä­mi­sek­si

Helsingin kaupunginhallitus asettui maanantaina tukemaan vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetun Mai Kivelän aloitetta, jonka mukaan Helsingin on toimittava, jotta Vantaan Energia luopuisi aikeistaan polttaa turvetta Martinlaakson voimalaitokseen valmistuvassa uudessa biokattilassa. Päätös poikkesi täysin pohjaesityksestä, jonka mukaan kaupungin ei tulisi puuttua Vantaan Energian päätöksentekoon.
Vasemmistoliitto vaati Helsingin kaupunkia puuttumaan asiaan omistajaohjauksen keinoin, minkä taakse kaupunginhallitus asettui äänin 8–7. Vasemmistoliiton lisäksi Kivelän aloitteen puolesta äänestivät SDP ja vihreät. Vastaan äänestivät kokoomus, perussuomalaiset ja RKP.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää kaupunginhallituksen esitystä merkittävänä erävoittona tärkeässä asiassa.

“Omistajaohjaus on yksi niistä keinoista, joiden kautta kaupunki voi kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Kiihtyvän ilmastonmuutoksen oloissa turpeen poltto on yksinkertaisesti edesvastuutonta”, Kivelä sanoo.

Hänen mukaansa kaupungilla on suoranainen velvollisuus vaikuttaa turpeenpolttoa suunnittelevan yhtiön toimintaan.

”Vantaan Energia on sataprosenttisesti Vantaan ja Helsingin ja sitä kautta kuntalaisten omistama yhtiö. On ehdottomasti Helsingin kaupungin tehtävä puuttua suunnitelmiin, jotka eivät ole ilmastonäkökulmasta kestäviä.”

Vantaan Energia on Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdessä omistama energiayhtiö, josta Helsinki omistaa 40 ja Vantaa 60 prosenttia. Yhtiö on aikeissa korvata Martinlaakson voimalan maakaasukattilan uudella tekniikalla, jossa polttoaineena käytettäisiin metsäperäistä bioenergiaa ja turvetta. Toiminnan muutokselle on hiljattain myönnetty ympäristölupa. Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jo aiemmin esittänyt huolensa hankkeen etenemisestä.

”Helsinki on päättänyt olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ilmastonäkökulmasta on mahdoton ajatus, että uudessa voimalassa lähdettäisiin polttamaan turvetta. Turve on fossiilinen polttoaine, joka vertautuu päästöiltään kivihiilen polttamiseen”, Kivelä sanoo.

Kaupunginhallituksen jälkeen asia etenee valtuuston päätettäväksi.

Lisätietoja:
Mai Kivelä, kaupunginvaltuutettu, p. 040 741 7379