Kan­nan­ot­to: Lak­ko on oi­keus – Hel­sin­gin Va­sem­mis­to tu­kee kun­ta-alan työ­tais­te­lu­ja 

Vasemmistoliiton Helsingin kevätpiirikokous ilmaisee tukensa kunta-alan työntekijöiden työtaisteluille.

Työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt, eikä uuteen sopimukseen ole päästy. Väite siitä, että nyt ei ole oikea aika työtaisteluille, on kestämätön. Työtaistelun oikea aika on sopimukseton tila, joka alkoi maaliskuun 2022 alusta.  Neuvottelujen vauhdittamiseksi molemmilla sopimuksen osapuolilla on työtaisteluoikeus. Työntekijöillä on oikeus lakkoilla valitsemillaan keinoilla, tarvittaessa myös joukkoirtisanoutumalla.

Työtaisteluoikeus nauttii perustuslaista johdettua ja useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa taattua suojaa. Kaavailtu potilasturvallisuuslaki kaventaisi lakko-oikeutta ja täten heikentäisi työntekijöiden painostusvoimaa.

Lehtitietojen mukaan varhaiskasvatuksen työntekijöille puolestaan on lähetetty kyselyitä aikovatko he tulla töihin kunta-alan lakon aikaan. Työantaja saa tiedon lakosta ja sen rajoista lakon julistaneelta liitolta. Yksittäisille työntekijöille suunnatut kyselyt ovat laillisen työtaistelun murtamisyrityksiä.

Työriitojen sovittelusta annettu laki mahdollistaa työ- ja elinkeinoministeriölle mahdollisuuden työtaistelun siirtämiseen. Edellytyksenä siirrolle on, että lakko kohdistuu yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin. Tätä siirtomahdollisuutta on nyt käytetty. Lakon siirto edellyttää painavaa harkintaa. Naisvaltaisten alojen lakkoja vaikutetaan siirrettävän helpommin kuin miesvaltaisten alojen. Herää kysymys, riippuuko lakko-oikeus sukupuolesta.

Piirikokous tuomitsee työtaisteluoikeuden kaikenlaiset murtamisyritykset ja katsoo niiden loukkaavan yksilön perusoikeuksia, jotka ovat demokraattisen yhteiskunnan perusta.

Helsingin Vasemmistoliiton kevätpiirikokous pidettiin 23.4.2022 Malmin työväentalolla.