Kan­nan­ot­to: Jul­ki­nen lii­ken­ne mak­sut­to­mak­si

Helsingin Vasemmistoliiton syyspiirikokous vaatii julkisen liikenteen muuttamista maksuttomaksi.

Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on varsin kattava ja toimiva julkinen liikenne, jonka käyttöä vaikeuttavat fyysisten rajoitteiden lisäksi lippujen hinnat sekä palvelujen digitalisaatio. Kaikilla kuntalaisilla pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet julkisen liikenteen palveluiden käyttämiseen. Siksi matkalippujen maksullisuudesta on luovuttava.

Kaupungilla on useita syitä edistää julkisen liikenteen käyttöä. Se vähentää liikenteen päästöjä, alentaa energian kokonaiskulutusta, lisää kansalaisten toimintamahdollisuuksia ja tehostaa katutilan käyttöä henkilöautoliikenteeseen verrattuna. Panostukset julkiseen liikenteeseen ovat ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti hyvin perusteltuja.

HSL ja Helsingin kaupunki sen suurimpana osapuolena ovat kuitenkin valinneet linjan, jossa kaupunki maksaa noin puolet kustannuksista ja toinen puoli hankitaan matkalipputuloilla. Lisäksi HSL:n budjetista noin neljännes on rakentamiskustannuksia, joiden pitäisi kuulua kaupungin maksettavaksi, kuten on asianlaita muualla maailmassa. Oikea linja olisi, että lipputuloilla korvataan liikenteen käyttökulut, mutta ei investointeja.

Matkalippujen hinta voi monelle pienituloiselle rajoittaa mahdollisuuksia liikkumiseen ja tarpeellisten palvelujen käyttämiseen. Lippujen hintoja on taas päätetty nostaa ja perusteltuja alennuksia rajata. Tämä on väärä suunta, minkä kansainvälinen vertailukin osoittaa. Monissa Euroopan kaupungeissa on alennuksia tai maksuttomia matkoja opiskelijoille, koululaisryhmille, ikäihmisille ja turisteille. Tämä edistää yhdenvertaisuutta ja lisää julkisen liikenteen käyttöä, viime kädessä myös tuloja.

HSL kehittää voimakkaasti digitaalisia palveluja, erityisesti mobiilipalveluja. Samalla on vähentynyt muu tiedon välittäminen. Esimerkiksi tietoa aikatauluista ja linjoista ei enää ole painetussa muodossa tai edes pysäkeillä. Myös matkalipuissa HSL suosii voimakkaasti mobiilimaksamista, tarjoten siitä selvää etua. Tulisi kuitenkin ottaa huomioon, että kaikilla ei ole digitaalisia laitteita ja että mobiililaitteiden käyttöä monilla rajoittavat motoriikka tai aistivammat, sääolosuhteet taikka yksinkertaisesti pelko, että laite varastetaan. Yksipuolinen digitaalisten palvelujen suosiminen ei ole yhdenvertaista.

Helsingin julkisen liikenteen tulee olla verovaroilla kustannettu maksuton palvelu, kuten nykyisin on katutilan käyttö.

Helsingin Vasemmistoliiton syyspiirikokous pidettiin 26.11.2022 Vartiokylän työväentalolla.