Tie­do­te: Il­mas­to­hai­tal­li­suus ar­vioi­daan tu­le­vai­suu­des­sa ul­ko­mai­non­nan kil­pai­lu­tuk­sis­sa

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 16.6. kokouksessaan kansanedustaja ja valtuutettu Mai Kivelän aloitteen pohjalta ottaa ilmastohaitallisuuden osaksi kriteeristöä ulkomainospaikkojen kilpailutuksessa.

Valtuuston hyväksymässä päätöksessä todetaan: Kaupunginvaltuusto toteaa, että kaupunki huomioi tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ulkomainonnan ympäristönäkökohdat ja kannustaa siten mainoslaiteyrityksiä tekemään ympäristöystävällisempiä valintoja.

Aloitteen taustalla on Helsingin kaupungin sitoutuminen ilmastokriisin ratkaisemiseen ja hiilineutraaliustavoite vuonna 2035. Aloitteessa vaaditaan kaupungilta toimia niillä toimialoilla, joissa sillä on itsestään selvää päätäntävaltaa.

”Helsingin kaupunki on sitoutunut ilmastokriisin vastaiseen taisteluun. Toimet menettävät merkitystään, kun kaupunki samanaikaisesti vuokraa ulkomainontapaikkoja markkinoinnille, jolla pyritään lisäämään ilmastohaitallisten tuotteiden ja palveluiden” aloitteessa sanotaan.

Helsingin päätös on kansallisesti merkittävä, sillä samankaltaista ilmastovaikutusten arviointia markkinaehtoisen mainonnan osalta ei aikaisemmin ole Suomessa sovellettu.

” Mahtavaa! Ilmastotoimia ei ole liikaa ja uusia avauksia tarvitaan. Ympäristökriisiä ei voida ratkaista jos ylikulutukseen ei puututa. Kulutuksen liittyviä päästöjä on tietoisesti laskettava, ei mainostettava. Toivon, että ilmastohaitalliseen mainontaan puututaan muuallakin.” Mai Kivelä sanoo.

Aloitteen allekirjoitti Kivelän lisäksi 14 muuta valtuutettua. Aloitteesta käytiin valtuustossa pitkä keskustelu ja lopulta valtuusto päätyi puoltamaan Kivelän aloitetta äänin 55 JAA 25 EI 2 Tyhjää ja 3 Poissa.

Lisätietoja:
Mai Kivelä
mai.kivela@eduskunta.fi
+358 40 7417379