Hon­ka­sa­lol­ta ta­lous­ar­vio­aloi­te kult­tuu­ri­toi­mia­lan avus­tus­ten nos­ta­mi­ses­ta ja ko­ko­nais­sel­vi­tyk­ses­tä

Veronika Honkasalo jätti tänään talousarvioaloitteen kulttuuritoimialan avustustason nostamisesta ja kokonaisselvityksen luomisesta.

Helsingissä taiteen potentiaalia osana kaupungin hyvinvointia ja houkuttelevuutta lisäävänä tekijänä ei ole tunnustettu riittävästi ja alan resursointi laahaa pahasti perässä. Tämä vaikuttaa suoraan myös helsinkiläisten taiteilijoiden toimeentuloon.

Taiteen kentälle on lisäksi luotu keinotekoinen vastakkainasettelu eri taiteenlajien ja eri rahoitusmuotoja saavien toimijoiden välillä. Pahimmillaan tämä näkyy siinä, että esimerkiksi vos-toimijat ja vapaa kenttä on ajettu osittain rahoituspäätösten ja niihin sisältyneiden äkillisten leikkausten vuoksi kilpailemaan keinotekoisesti toisiaan vastaan.

Aloitteessa vaaditaan Helsinkiä korjaamaan kultturitoimialan kulttuurin ja taiteen avustusten vakava resurssivaje ja laatimaan kokonaisselvitys, johon osallistetaan sekä eri taiteenlajien että eri rahoitusmuotoja saavien toimijoiden edustajat.

Selvityksessä huomioidaan mm. kulttuurin ja taiteen avustusten viime vuosien kustannuskehitys suhteessa muihin kaupunkeihin ja koko kulttuuritoimialan ja kaupungin budjettiin. Selvityksessä huomioidaan myös helsinkiläisten taiteilijoiden toimeentuloedellytykset laajemmin eri rahoitusmuodot huomioiden.