Hel­sin­ki tar­vit­see ko­ro­nan jäl­ki­hoi­to-oh­jel­man

Helsingn Vasemmistoliiton kevätpiirikokous 24.4.2021 päätti ottaa kantaa koronan jälkihoitoon Helsingissä.

Vaikka koronaepidemia on edelleen käynnissä, näyttää tilanne jo valoisammalta. Tartuntojen määrä laskee ja rokotuskattavuus nousee.

Vaikka epidemia saataisiin kesällä kuriin, ei koronan hoito ole ohi. Syksyllä tarvitaan mittava jälkihoito-ohjelma.

Helsingin kaupungin on panostettava kouluihin ja koulujen oppilashuoltoon. Etäopetuksen seurauksena aiheutuneet oppimisvajeet pitää paikata tukemalla oppilaita ja huolehtimalla riittävästä henkilökohtaisesta opetuksesta. 

On myös pelättävissä, että nuorten mielenterveysongelmia nousee entistä enemmän esille. Helsingin pitää resursoida mielenterveyspalveluja niin, että palvelujen todennäköisesti kasvavaan tarpeeseen pystytään vastaamaan. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja pitää lisätä niin lasten, nuorten, aikuisten kuin ikääntyneidenkin saataville. Myös päihdepalveluja tulee olla riittävästi saatavilla.

Lasten ja nuorten liikuntaa ja harrastamista pitää tukea niin, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus mielekkääseen ja motivoivaan harrastukseen.

Korona on myös aiheuttanut suuren hoitovajeen. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan lisää henkilöstöä, jotta hoitovaje voidaan purkaa. Sote-toimialan palkkausta ja olosuhteita pitää parantaa, jotta työntekijöitä saadaan palkattua. 

Koronan jälkihoidossa on oleellista myös korona-aikana venyneiden kaupungin työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtiminen.

Olemme hämmästyneitä ja pettyneitä, että valtuusto ei halunnut tukea työntekijöitään vaikean koronavuoden jälkeen normaalin vuoden tulospalkkioita vastaavalla kertakorvauksella, vaikka kaupungilla olisi ollut siihen taloudelliset edellytykset.

Pyrkimys yhtiöittää Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) aiheuttaa koronaepidemian keskellä varikoilla ja liikenteessä työskentelemään joutuneelle HKL:n henkilöstölle epävarmuutta ja luo uhkaa työehtojen heikkenemisestä. HKL pitää säilyttää kaupungin liikelaitoksena ja päätöksenteko kuntapäättäjien käsissä.

Tukemalla terveysturvallisten tapahtumien järjestämistä niin pian kuin ne ovat mahdollisia kaupunki voi osaltaan tukea kulttuuri- ja tapahtuma-alan elpymistä. Kulttuuri on paitsi työllistäjä, myös kaupunkilaisten koronasta toipumisen väline.

Nyt on aika panostaa työntekijöiden jaksamiseen ja hyvinvointiin. Kaupungin pitää herkemmällä korvalla kuulla henkilöstöjärjestöjen toiveita.

Lisäksi on jatkettava palkkaohjelmaa, jolla nostetaan pienipalkkaisten palkkoja. Lisäksi työsuhdeasuntojen vuokrien pitää olla kohtuullisia.

Tämä kannanotto on hyväksytty Helsingin Vasemmistoliiton piirikokouksessa 24.4.2021


Punaisella taustalla “Helsinki tarvitsee mittavan jälkihoito-ohjelman, joka panostaa kaikkien hyvinvointiin”. Kulmassa näkyy hieman valokuvaa vesistömaisemasta.

Jaa postauksemme tästä kannanotosta Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä!