TIE­DO­TE // Hel­sin­ki ryh­tyy sel­vit­tä­mään asia­kas­mak­su­jen ai­heut­ta­mien mak­su­vai­keuk­sien eh­käi­syä va­sem­mis­to­lii­ton aloit­tees­ta

Helsingin kaupunki ryhtyy selvittämään keinoja, joilla ehkäistä vähävaraisten kaupunkilaisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista johtuvia maksuvaikeuksia ja vähentää perintätoimenpiteitä pienituloisilta henkilöiltä, joilla on riski maksuhäiriömerkinnälle. Selvityksen taustalla on Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän jättämä ryhmäaloite, jonka kaupunginhallitus käsitteli maanantain kokouksessaan. Selvityksen tekemisestä äänestettiin kaupunginhallituksessa äänin 9–6.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti aloitteessaan, että Helsinki järjestäisi tulevaisuudessa maksujen perinnän kaupungin omana työnä. Tällä hetkellä Helsinki käyttää yksityisiä, voittoa tavoittelevia perintätoimistoja saataviensa, kuten maksamattomien asiakas- ja palvelumaksujen, päivähoitomaksujen ja kirjastomaksujen karhuamiseen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää nykyistä toimintatapaa ongelmallisena ja epäeettisenä.

“Perinnät kasvattavat taloudellisissa vaikeuksissa olevien asiakkaiden maksutaakkaa kohtuuttomasti. Kaupungin ei pidä vaikeuttaa muutenkin hankalassa asemassa olevien ihmisten tilannetta”, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sanoo.

Helsingin Taloushallintopalvelu siirsi vuonna 2017 perintätoimistoperintään noin 72 000 laskua. Niiden pääoma oli yhteensä noin 8,3 miljoonaa euroa. Helsingin Sanomat uutisoi syyskuussa 2017, että hoitamattomien asiakasmaksujen periminen on yksityisille perintätoimistoille merkittävää liiketoimintaa. Samaan aikaan useat ylikansalliset perintäyhtiöt, kuten Helmet-verkoston kirjastomaksuja hoitava Lindorff, väistelevät yhteiskuntavastuutaan muun muassa aggressiivisen verosuunnittelun muodossa.

“Kaupunginhallituksen päätös selvityksen tekemisestä on tärkeä edistysaskel. Pidämme merkittävänä sitä, että kaupunginhallituksen enemmistö haluaa puuttua kohtuuttomaan tilanteeseen, jonka asiakasmaksujen perintä pienituloisille aiheuttaa”, Vuorjoki sanoo.

Helsingin vasemmistoliitto pyrki vaikuttamaan epäkohtaan jo vuonna 2011, kun Paavo Arhinmäki teki aiheesta valtuustoaloitteen.

 

Lisätietoja:

Anna Vuorjoki, puheenjohtaja, Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä, p. 050 3370689