Hel­sin­gin Va­sem­mis­to­liit­to ha­kee työn­te­ki­jää!

Helsingin Vasemmistoliitto hakee osaavaa ja innokasta työntekijää toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen vastaamaan viestintäasiantuntijan ja ryhmäsihteerin tehtävistä.

Tehtäviin kuuluu valtuustoryhmän ja piirijärjestön viestinnän suunnitteleminen, toteuttaminen ja kehittäminen sen monissa muodoissa yhteistyössä piirihallituksen ja valtuutettujen kanssa, sosiaalisen median viestintä sekä mediakontaktityö. Valittava henkilö toimii myös valtuustoryhmän sihteerinä, avustaa ryhmää poliittisessa ja käytännön asioiden valmistelussa sekä tarvittaessa järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta, työkokemusta yhteiskunnallisesta viestinnästä, organisointikykyä, idearikkautta, oma-aloitteisuutta, kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa sekä sitoutumista vasemmistoliiton tavoitteiden ajamiseen. Olennaisia taitoja ovat myös strateginen poliittinen ote, hyvä paineensietokyky, varmat käytännön suulliset ja kirjalliset viestintätaidot sekä ymmärrys politiikasta, mediakentästä ja tiedotusvälineiden toimintalogiikasta. Eduksi katsotaan tekninen osaaminen esimerkiksi kuvankäsittelyssä, taitossa ja videoiden tuottamisessa sekä vasemmistolaisen politiikan tuntemus. Tehtävä edellyttää joustavuutta työaikojen suhteen.

Tarjoamme mielenkiintoisen, monipuolisen ja itsenäisen työn, jolla on laajaa yhteiskunnallista merkitystä. Valittavalla henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja työskentelytapoihin. Työn pääasiallisia suorituspaikkoja ovat vasemmistoliiton puoluetoimisto ja Helsingin kaupungintalo, jotka molemmat sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella. Työyhteisö on mukava ja sitoutunut.

Työehdot ovat vasemmistoliiton työehtosopimuksen mukaiset. Tehtävä on kokoaikainen tai sopimuksen mukaan osa-aikainen. Kokoaikaisessa tehtävässä peruspalkka on 3 592,19 euroa kuukaudessa.

Pyydämme lähettämään hakemukset 1.8.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen valter.soderman@vasemmistoliitto.fi. Viestin otsikoksi ”Viestintäasiantuntija”. Huom! Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi yhtenä PDF-tiedostona. Liitä mukaan 3–5 tehtävän kannalta olennaista työnäytettä tai linkki portfolioosi. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään viikoilla 31-32 arki-iltaisin Helsingissä. Kannustamme hakijoita erilaisista taustoista hakemaan. Hakemukset käsitellään anonyymisti.

Lisätietoja:
Mia Haglund, valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, mia.m.haglund@gmail.com
Antti Kauppinen, piirihallituksen puheenjohtaja, anttitapiokauppinen@gmail.com