Hel­sin­gin va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­män vies­tin­tä­pääl­li­kök­si Ant­ti Ket­tu­nen

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä on valinnut uudeksi viestintäpäällikökseen Antti Kettusen, 29. Kettunen siirtyy valtuustoryhmän palvelukseen viestintätoimisto Ellun Kanoista, jossa hän on toiminut johtavana asiantuntijana. Aiemmin hän on toiminut Vasemmistonuorten pääsihteerinä. Viestintäpäällikön tehtävien lisäksi Kettunen toimii jatkossa valtuustoryhmän sihteerinä.

Viestintäpäällikkönä Kettunen vastaa valtuustoryhmän viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä mediasuhteista. Ryhmäsihteerinä hän osallistuu muun muassa poliittiseen valmistelutyöhön.

“Olemme iloisia saadessamme Antin osaamisen valtuustoryhmämme käyttöön. Hänellä on sen kaltaista kokemusta sekä viestinnästä että poliittisesta työstä, minkä uskomme tuovan paljon lisäarvoa ryhmällemme”, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sanoo.

Antti Kettusen mukaan hän aloittaa uudessa työtehtävässään innostuneena.

“Helsingin kuntapolitiikassa tehdään koko Suomen kannalta merkittäviä päätöksiä ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden torjumiseksi. Vasemmisto on nousussa Helsingissä, minkä myös kevään eduskuntavaalitulos osoittaa, ja viestintäpäällikkönä teen töitä sen eteen, että voittoja on edessä myös jatkossa”, Kettunen sanoo.

Hän aloittaa tehtävässään syyskuun 2019 aikana.