Hel­sin­gin Va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­män vies­tin­tä­pääl­lik­kö­nä ja ryh­mä­sih­tee­ri­nä aloit­taa Ii­da Put­ku­ri

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on valinnut uudeksi viestintäpäällikökseen Iida Putkurin.

Putkuri on lähikuukausina valmistuva yhteiskuntatieteiden maisteri ja hänellä on monipuolista kokemusta erityisesti valtionhallinnon viestintäkysymyksistä, Valtiontalouden tarkastusvirastosta sekä tasa-arvoasiain neuvottelukunnasta. Viestintäpäällikön tehtävien lisäksi Putkuri toimii jatkossa valtuustoryhmän sihteerinä.

”Olemme erittäin iloisia, että saamme Vasemmistoliiton valtuustoryhmään Putkurin kaltaisen viestinnän moniosaajan. Tämä rekrytointi tukee tavoitettamme vahvistaa läsnäoloamme erityisesti sosiaalisessa mediassa.”, Valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo sanoo.

Viestintäpäällikkönä Putkuri vastaa valtuustoryhmän viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä mediasuhteista. Ryhmäsihteerinä hän osallistuu muun muassa poliittiseen valmistelutyöhön.

“Olen innoissani tulevasta sukelluksesta Helsingin tulevaisuuden rakennustyöhön. Kuntavaalikeväänä on tärkeää nostaa selkeästi esiin Vasemmistoliiton saavutukset kuluneella valtuustokaudella. Tässä asiassa selkeä, monikanavainen ja saavutettava viestintä on avainasemassa. Haluan olla mukana rakentamassa Helsingistä yhdenvertaista ja kaikille avointa kaupunkia.”, Putkuri kertoo.

Putkuri on aloittanut tehtävässään tammikuun alussa.