Hel­sin­gin va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä: Tiuk­ka ei kes­kus­ta­tun­ne­lil­le, vah­va kyl­lä jouk­ko­lii­ken­teen ke­hit­tä­mi­sel­le

Keskustatunnelin rakentamista on nyt selvitetty riittävästi ja enempää ei tarvitse. Näin katsoo Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä. Sen mukaan Helsingin ei pidä edistää niin sanotun maanalaisen kokoojakadun toteuttamista vaan panostaa sen sijaan aiempaa voimakkaammin joukkoliikenteen kehittämiseen.

Syitä vasemmistoliiton kannalle on kaksi. Ensimmäinen liittyy tunnelin synnyttämiin kasvihuonepäästöihin. Tähän mennessä tehtyjen selvitysten mukaan tunneli lisäisi hiilipäästöjä. Tähän ei ole varaa, toteaa vasemmistoliiton varavaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Mia Haglund.

“Ilmaston lämpeneminen on aikamme vakavin uhka, jota vastaan jokaisen kaupungin ja kunnan on tehtävä kaikkensa. Helsinki ei voi tehdä investointeja, jotka lisäävät päästöjä. Sen sijaan meidän tulee pistää aiempaa enemmän paukkuja joukkoliikenteen kehittämiseen ja tähdätä siihen, että Helsinkiin luodaan maailman toimivin joukkoliikenne. Ilmastonsuojelu ei ole asia, joka voi odottaa, vaan se on huomioitava aivan kaikessa päätöksenteossa”, Haglund sanoo.

Toinen syy vasemmistoliiton kielteiselle kannalle liittyy tunnelin kustannuksiin. Perjantaina julkaistun Helsingin kaupungin viranhaltijoiden laatiman suunnitelman mukaan tunnelin hinnaksi tulisi 1,3–1,4 miljardia euroa. Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki pitää hintaa absurdina.

“Investointina maanalainen kokoojakatu olisi massiivisen kallis, eikä sen rahoittamiseksi ole esitetty mitään realistista suunnitelmaa. Hinta on lähes parikymmentä kertaa niin paljon, kuin päiväkotien ja koulujen peruskorjauksiin käytetään rahaa vuodessa.  On selvää, että Helsingin tulee priorisoida kaikille kuuluvat palvelut ja esimerkiksi koulujen ja päiväkotien korjaushankkeet tunnelihankkeen edelle”, hän sanoo.

 

Lisätiedot:

Mia Haglund
Varavaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen
mia.haglund@gmail.com
p. 050 563 7758

Anna Vuorjoki
Kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja
anna@annavuorjoki.fi
p. 050 337 0689