Hel­sin­gin va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä mu­ka­na bud­jet­ti­so­vus­sa

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä on mukana kaupunginhallitusryhmien välisessä budjettisovussa.

Valtuustoryhmä iloitsee siitä, että ryhmät sopivat mm. viiden koulurakennuksen peruskorjauksen aikaistamisesta, oppilashuollon ja oppimisen tuen vahvistamisesta sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantamisesta. Lapsiin ja nuoriin valtuustoryhmä olisi toivonut enemmänkin panostuksia, mutta nyt sovitut parannukset ovat askelia parempaan.

“Meille tärkeää budjettineuvotteluissa oli, ettei varhaiskasvatuksen voitontavoittelua lisätä, koska se ei ole lapsen edun mukaista. Varhaiskasvatuksella on keskeinen merkitys lasten oppimiseen, tasa-arvoon ja kehitykseen”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki kommentoi.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tyytyväinen saavutuksistaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ryhmän vaatimuksesta päätettiin lisätä investointeja paikallisesti tuotettuun aurinkosähköön sekä investoida ruokahävikkiterminaaliin, jonka kautta hävikkiruokaa on mahdollista jakaa tehokkaasti apua tarvitseville. Lisäksi ilmastonmuutosta torjutaan esimerkiksi varmistamalla, että Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toimeenpanossa on tarpeeksi työntekijöitä.

“Helsinki voi kokonsa puolesta tehdä paljon ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Nyt sovitut panostukset ovat välttämättömiä, jotta Helsinki pystyy vähentämään tehokkaasti mm. energian, ruuan ja liikenteen päästöjä”, Anna Vuorjoki iloitsee.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä katsoo, että pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) esityksessä oli poikkeuksellisen suuria puutteita ja vaikka valtuustoryhmät saivat neuvoteltua noin 40 miljoonan euron lisäpanostukset pohjaesitykseen, jää esitys silti alle lautakunnissa yhdessä tunnustetun tarpeen. Esimerkiksi vanhustenhoitoon ryhmä ajoi selkeästi suurempia lisäyksiä.

“Haasteena budjetoinnissa on, että strategian tuottavuustavoite ohjaa tarpeettomaan talouden kiristämiseen. Tällä valtuustokaudella tuottavuustavoitetta on meidän vaatimuksestamme loivennettu. Jotta palveluita voidaan todella kehittää paremmiksi, tulevalla valtuustokaudella strategiassa tulee ottaa talouden suunnittelun pohjaksi hyvät palvelut kuntalaisille säästöjen tavoittelun sijaan”, Anna Vuorjoki linjaa.

Lisätiedot:

Anna Vuorjoki
puheenjohtaja, vasemmistoliiton valtuustoryhmä
p. 050 3370689