Hel­sin­gin va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä et­sii vies­tin­tä­pääl­lik­köä ja ryh­mä­sih­tee­riä

Vasemmistoliiton Helsingin valtuustoryhmä hakee osaavaa ja innokasta työntekijää vastaamaan viestintäpäällikön ja ryhmäsihteerin tehtävistä.

Tehtäviin kuuluu Vasemmistoliiton valtuustoryhmän viestinnän suunnitteleminen, toteuttaminen ja kehittäminen sen monissa muodoissa, sosiaalisen median viestintä, valtuutettujen konsultoiminen viestinnällisissä kysymyksissä sekä mediakontaktityö. Valittava henkilö toimii myös valtuustoryhmän sihteerinä, avustaa ryhmää poliittisessa ja käytännön asioiden valmistelussa sekä tarvittaessa järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta, työkokemusta yhteiskunnallisesta viestinnästä, organisointikykyä, idearikkautta, oma-aloitteisuutta, kykyä toimia nopeasti muuttuvissa tilanteissa sekä sitoutumista vasemmistoliiton tavoitteiden ajamiseen. Olennaisia taitoja ovat myös strateginen poliittinen ote, hyvä paineensietokyky, varmat käytännön suulliset ja kirjalliset viestintätaidot sekä ymmärrys politiikasta, mediakentästä ja tiedotusvälineiden toimintalogiikasta. Eduksi katsotaan tekninen osaaminen esimerkiksi kuvankäsittelyssä, taitossa ja videoiden tuottamisessa sekä vasemmistolaisen politiikan tuntemus. Tehtävä edellyttää joustavuutta työaikojen suhteen.

Tarjoamme mielenkiintoisen, monipuolisen ja itsenäisen työn, jolla on laajaa yhteiskunnallista merkitystä. Valittavalla henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja työskentelytapoihin. Työn pääasiallisia suorituspaikkoja ovat vasemmistoliiton puoluetoimisto ja Helsingin kaupungintalo, jotka molemmat sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella. Työyhteisö on mukava ja sitoutunut.

Työehdot ovat vasemmistoliiton työehtosopimuksen mukaiset. Tehtävä on kokoaikainen tai sopimuksen mukaan osa-aikainen. Työsuhde on määräaikainen 31.5.2021 asti, nykyisen rahoituksen päättyessä silloin. Jos mahdollista tehtävää jatketaan 31.5. jälkeen.

Pyydämme lähettämään hakemukset 27.11.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen anna.vuorjoki@kolumbus.fi, viestin otsikoksi ”viestintäpäällikkö”. Huom! Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi yhtenä PDF-tiedostona. Liitä mukaan myös 3–5 tehtävän kannalta olennaista työnäytettä tai linkki portfolioosi. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään viikolla 49 arki-iltaisin tai viikonloppuna Helsingissä. Kannustamme hakijoita erilaisista taustoista hakemaan.

Lisätietoja:

Antti Kettunen
Viestintäpäällikkö
p. 040 626 6007 (tiedustelut arkisin 9-11)
antti.kettunen@vasemmistoliitto.fi