Hel­sin­gin va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä esit­tää apu­lais­por­mes­ta­rik­si Paa­vo Ar­hin­mä­keä

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tänään 24.6. päättänyt esittää vasemmistoliiton apulaispormestariksi kaupunginvaltuutettu Paavo Arhinmäkeä. Arhinmäki on istunut Helsingin kaupunginvaltuustossa yli kaksikymmentä vuotta. Arhinmäen kokemus kulttuuri- ja urheiluministerinä antaa rautaisen pohjan apulaispormestarin tehtävän hoitamiseen.

”Päätös olla käytettäväksi apulaispormestariksi oli todella vaikea, koska se merkitsee kansanedustajan tehtävästä luopumista. Kansanedustajan tehtävä on kuitenkin hienoin tehtävä kansanvallassa, mitä voi edustaa. Sain hyvin paljon vetoomuksia sekä kansanedustajana jatkamisen puolesta että apulaispormestariksi siirtymiseksi.”, apulaispormestariksi esitetty Arhinmäki sanoo.

”Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarin toimialaan kuuluvat kaksi suurinta intohimoani, taide ja liikunta. Siinä mielessä tehtävä oli kuin räätälöity. Lopulta ratkaisussani painoi mahdollisuus päästä konkreettisesti edistämään koronanjälkeisessä ajassa kulttuuria ja liikuntaa, jotka ovat koronasta kaikkein pahiten kärsineitä aloja. Tarvitsemme koronan jälkihoito-ohjelman, jossa nimenomaan panostetaan kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisoon. Meidän pitää tehdä kunnianhimoinen panostus, jossa taataan kulttuuri- ja liikuntamahdollisuudet kaikkialla Helsingissä jokaiselle helsinkiläiselle.”, Arhinmäki linjaa.

Apulaispormestari edustaa vasemmistoliittoa oman toimialansa lisäksi kaupunginhallituksessa ja kaupungin johtoryhmässä. Apulaispormestarin tehtävään esitystä tehdessä vasemmistoliiton valtuustoryhmä painotti asiantuntijuutta, poliittista kokemusta, aktiivisuutta aikaisemmissa luottamustehtävissä sekä vaalitulosta.

”Upeaa, että saamme Helsingissä käyttöömme Arhinmäen loputtoman poliittisen paneutuneisuuden sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asioiden syvällisen asiantuntijuuden. Arhinmäen poliittisessa työskentelyssä yhdistyvät aito intohimo kaikkien helsinkiläisten arjen parantamiseen sekä vuosikymmenien aikana karttunut kokonaiskäsitys kaupungin toiminnasta.”, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo sanoo.

Virallinen vasemmistoliiton apulaispormestarin valinta tehdään valtuustoryhmän ja Helsingin piirijärjestön yhteiskokouksessa 15.7.

Yhteydenotot:
Paavo Arhinmäki
050 512 1713

Veronika Honkasalo
040 555 9409