Hei­nä­luo­ma ja Vuor­jo­ki: Sta­ran ul­kois­ta­mi­nen uh­kai­si Hel­sin­gin pit­kä­jän­teis­tä ym­pä­ris­tön­hoi­toa

Helsingin päätöksentekijät ovat käyneet syksyn alussa keskusteluja kaupungin rakentamispalveluista vastaavan liikelaitos Staran tulevaisuudesta. Keskusteluissa pohditaan myös sitä, kuinka paljon Staran nykyisistä tehtävistä siirretään kilpailutuksen kautta yksityisten yritysten hoidettavaksi.

SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat huolissaan suunnasta, johon Helsinki on viemässä rakentamis- ja ympäristönhoito-osaamista. Vahva oma liikelaitos mahdollistaa osaamisen kehittämisen pitkäjänteisesti. Vaarana on, että Staran heikentäminen huonontaa kaupungin mahdollisuutta ohjata tilojen kunnossapitoa ja katujen ja puistojen rakentamista sekä reagoida kiireellisiin korjaustarpeisiin.

– Nimi Rakentamispalvelut ei kuvaa koko luonnon- ja ympäristönhoitoon liittyvää tehtävänkirjoa, joka Staran vastuulla on. Staran vastuulla on ympäristönhoidon kautta Helsingin metsien, meri- ja saaristoalueen, luonnonsuojelualueiden, virkistyspeltojen ja niittyjen ylläpito. Ympäristönhoitoa toteutetaan kattavien luonnonhoitosuunnitelmien kautta, Heinäluoma huomauttaa.

Ympäristöasiat ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen ovat Helsingissä tänä päivänä entistä suuremmassa roolissa. Helsinki on ainutlaatuinen pääkaupunki siitä syystä, että kaupunkiin kuuluu kaupunkimaisen ympäristön lisäksi paljon metsää ja jopa 52 luonnonsuojelualuetta sekä muita luontokohteita.

Esimerkiksi Keskuspuiston pohjoisosassa oleva Haltialan alue on kaupungin omistama ja Staran työntekijöiden ylläpitämä luontokohde. Haltialan pelloilla viljellään kotimaisia viljoja, joista osalla ruokitaan Helsingin linnustoa.

– Arvokkaat luontokohteet, kuten Vanhankaupunginlahden kosteikko ja Östersundomin lintuvesi ovat helsinkiläisten arvostamia ja vaalimia vierailu- ja hengähdyspaikkoja. Myös niiden ympäristönhoito on Staran vastuulla. Starasta löytyy pitkä kokemus ja vahva ammattitaito kaupunkimetsien, niittyjen ja muiden luonnonmukaisten alueiden hoitamiseen, Vuorjoki painottaa.

Staran laadukkaan työn perusta on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. Yhtenä perusteena kilpailutusten lisäämiselle on esitetty, että yrityksissä työtä voidaan teettää heikommin työehdoin ja siksi halvemmalla. Heinäluoman ja Vuorjoen mukaan tämänkaltainen työehtoshoppailu ei tue osaavien työntekijöiden sitoutumista tehtäviinsä.

– Mielestämme Helsingin arvokkaan luonnon hoito ja kunnostus ovat pitkäjänteistä työtä, joka tulee säilyttää kaupungin vastuulla eikä siirtää voittoa tavoitteleville yrityksille. Uskomme, että myös enemmistö helsinkiläisistä arvostaa sitä, että kaupunki panostaa luonnonsuojelualueiden, saariston ja kaupunkipuutarhojen ylläpitoon, eikä siirrä vastuuta yksityisille markkinoille säästöjen saavuttamiseksi, puheenjohtajat päättävät.

Yhteystiedot:
Eveliina Heinäluoma, 040 592 1807
Valtuustoryhmän puheenjohtaja (sd.)
Anna Vuorjoki, 050 337 0689
Valtuustoryhmän puheenjohtaja (vas.)