Haglund: Ryh­mä­pu­he – Hel­sin­ki tor­juu eriar­voi­suut­ta ja asu­mi­sen hin­nan nousua

On tärkeää, että kaupunki torjuu eriarvoisuutta ja pyrkii hidastamaan asumisen hinnan nousua, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund vuoden 2024 talousarviota käsittelevässä ryhmäpuheessaan.

 

Ärade ordförande, bästa fullmäktige. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.

Helsinki on varakas kaupunki. Helsinkiin on itse asiassa keskittynyt merkittävä osa koko Suomen varallisuudesta, koulutetusta väestöstä ja hyvinvoinnista. 

Jos tarkastelemme asiaa hieman tarkemmin ja katsomme koulutus- ja tulorakennetta postinumeroalueittain voimme kuitenkin todeta, että Helsingistä löytyy samaan aikaan myös alueita, jotka vastaavat Pohjois-Suomen syrjäisiä seutuja. 

Vaikka Helsinki on kansainvälisessä vertailussa onnistunut segregaation ehkäisyssä hyvin, emme mekään ole immuuneja eriarvoisuuden kasvulle. Sosioekonomisilla mittareilla mitattuna voidaan ajaa Suomen päästä päähän Helsingin kaupungin rajojen sisällä. 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmälle oli erittäin tärkeää, että segregaation ehkäisy nostettiin tämän valtuustokauden kaupunkistrategian ytimeen. Ensi vuoden budjetissa tämä työ näkyy nyt entistä vahvemmin. 

 

Kohtuuhintaista asumista ja palveluita puolustetaan

Ensinnäkin haluan nostaa esille päätöksen siitä, että kaupunki lieventää helsinkiläisten kohonneita asumiskustannuksia pääomittamalla kohtuuhintaisen asumisen yhtiöitään Hekaa ja Hasoa ensi vuonna 20 miljoonalla eurolla. Maan hallituksen asuntopoliittiset linjaukset ovat katastrofi Helsingille ja siksi on tärkeää, että kaupunki omalta osaltaan pyrkii löytämään ratkaisuja asumisen korkeaan hintaan. 

Lisäksi meidän on pidettävä huolta kaupunkilaisille tärkeistä palveluista ihan kaikkialla kaupungissa. Kasvatuksen ja koulutuksen rahoitus turvataan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuutta parannetaan erillisellä 2 miljoonan panostuksella. Lisäämällä koulujen tarveperustaista rahoitusta huolehdimme siitä, että jokainen helsinkiläinen lähikoulu voi tarjota sitä tukea, jota lapset ja nuoret omalla koulupolullaan tarvitsevat.

On myös tärkeää, että löydämme uusia tapoja vähentää lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja kiusaamista. Päätimme valtuustokauden alussa määräaikaisesta koronasta palautumisen paketista, jonka myötä on pilotoitu muun muassa nuorisotyötä kouluissa ja oppilaitoksissa. Tästä on saatu hyvää palautetta ja toimintamalli tullaan nyt vakinaistamaan ja laajentamaan entistä useampaan kouluun. Myös harrastamisen Suomen malli säilyy nykyisessä laajuudessaan.

 

Lähiöihin panostetaan

Olemme budjettineuvotteluissa sopineet useiden kaupunkiuudistusalueiden investointien aikaistamisesta. Tämän päätöksen myötä muun muassa Malminkartanonhuipun puisto sekä urheilukenttä, Meri-Rastilan Haruspuiston liikunnalliset toiminnot, Ala-Malmin liikuntapuiston peruskorjaus ja laajennus sekä Kivikon liikuntapuiston investoinnit käynnistyvät vielä tämän valtuustokauden aikana. Nämä ovat kaupungin mittakaavassa pieniä mutta paikallisesti merkittäviä investointeja. Helsingin pitää pitää huolta lähiöistään.

Kaupunkiuudistusalueille otetaan myös käyttöön uusi toimintamalli, jossa jokaiselle alueelle on kokonaisuudesta vastaava henkilö ja asukkaiden osallisuuteen sekä viestintään kiinnitetään erityistä huomiota.

 

Jokaisella pitää olla yhdenvertainen pääsy terveyspalveluihin

On myös syytä huomioida, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ensi vuoden budjetti ei sisällä terveyskeskusmaksuja. Tämä on tärkeä linjaus monelle pienituloiselle, jotka kamppailevat jo tällä hetkellä kohonneiden elinkustannusten kanssa. Jokaisella pitää olla yhdenvertainen pääsy terveyspalveluihin. 

Sotepe-toimialan osalta syksyn aikana on herättänyt huolta se, että matalan kynnyksen päiväkeskusten eli Symppisten verkosto on supistumassa. Tämä vaikeuttaa päihde- ja mielenterveysongelmien hoitamista jo entuudestaan vaikeassa tilanteessa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että budjetin yhteydessä linjattiin selkeästi siitä, että Symppisten verkostoa on vuonna 2024 laajennettava.

 

Klimatmålen måste nås

Vänsterförbundets fullmäktigegrupp glädjer sig åt att stadens budget för nästa år innehåller flera satsningar som stärker grundläggande tjänster och investeringar särskilt i de områden där det finns extra behov. 

Det är också viktigt att vi fortsätter det målmedvetna arbetet för att göra Helsingfors klimatneutralt. Trafiken är vårt största hinder och därför kommer vi nu att satsa extra på cykel- och gångvägar de kommande åren.

Investoimme lähivuosina merkittävästi kävely- ja pyöräteihin sekä raiteisiin. Lisäksi joukkoliikennettä tuetaan suoraan sekä korottamalla työntekijöiden työsuhdematkaetua.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmää ilahduttaa erityisesti myös miljoonan lisäpanostus luonnonsuojelualueisiin sekä näiden suunnitteluresurssin vahvistaminen.

 

Työntekijöistä huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää

Sist, men inte minst: Työsuhdematkaedun lisäksi olemme sopineet seitsemän miljoonan euron palkkakehitysohjelmasta kaupungin työntekijöille. Kaupungin työntekijöistä huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää. Sarastian ongelmat ovat vielä pitkään mielessä ja eettinen stressi painaa monia julkisen sektorin työntekijöitä, myös Helsingissä. Työrauhan ja reilun palkkauksen eteen tulee tehdä kaikki voitava loppukauden ajan ja sen jälkeenkin.

Vasemmistoliitto kiittää muita ryhmiä yhteistyöstä ja pormestaria prosessin avoimuudesta. Puollamme talousarvion hyväksymistä.

 

Mia Haglund

valtuustoryhmän puheenjohtaja