Tie­do­te: Em­me luo­vu­ta en­nen kuin kou­lu­tus­leik­kauk­set saa­daan pe­rut­tua Hel­sin­gis­sä

Marraskuussa 2020 kokoomus, SDP, vihreät ja RKP sopivat budjetista, jossa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta leikattiin 22 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi ryhmäkokojen kasvamista, lähiopetuksen vähenemistä, kurssivalikoimien supistamista sekä joidenkin ammatillisten koulutusohjelmien lakkauttamista.

Vasemmistoliitto lähti pitkään neuvoteltuaan budjettineuvotteluista tuolloin, kun kävi selväksi, etteivät muu puolueet ole valmiita joustamaan leikkauksista koulutukseen.

Viime viikolla Helsingin pormestari Jan Vapaavuori järjesti erikseen tiedotustilaisuuden esittääkseen viikkoja kestäneen viivyttelyn jälkeen toimialalautakunnille koronasta johtuvia ylitysoikeuksia. Vapaavuori esitti kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osalta 2,3 miljoonan ylitysoikeutta koronan suorien vaikutusten korvaamiseksi sekä 9,4 miljoonan ylitysoikeutta koronan välillisten vaikutusten korvaamiseksi.

Yhteensä Vapaavuori siis esitti 11,7 miljoonan ylitysoikeutta. Vapaavuoren esitys ei kata toimialalle kohdistuneita leikkauksia lainkaan vaan ylitysoikeus kattaa ainoastaan koronasta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.

”Näin laajan yhteiskunnallisen kriisin keskellä on kestämätöntä, että Suomen rikkain kaupunki leikkaa lapsilta ja nuorilta.” Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo sanoo.

Kevään aikana kävi selväksi, että osa puolueista luuli voivansa käyttää koronan aiheuttamiin kustannuksiin tarkoitetut rahat itse päättämiensä koulutusleikkausten pienentämiseen. Leikkauksia on vaadittu pienennettäväksi useasta suunnasta sen jälkeen, kun asiasta nousi laaja julkinen kritiikki Helsingin kaupungin tilinpäätöksen valmistuttua puoli miljardia euroa ylijäämäisenä.

Helsingin kaupunginhallitus päätyi tänään esittämään 17,5 miljoonan ylitysoikeutta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Tämä ylitys kattaa vain osan syksyllä sovituista leikkauksista. Seuraavaksi asia tulee päätettäväksi valtuustoon.

”Olemme olleet siinä käsityksessä, että keväällä Helsingissä on syntynyt konsensus siitä, että koulutuksesta tällaisen kriisin keskellä leikkaaminen on vastuutonta politiikkaa. Nyt kaupunginhallituksessa hyväksyttiin kuitenkin esitys, jossa kaikkia syksyllä sovittuja leikkauksia ei suostuttu perumaan.

Jäljelle jääkin kysymys siitä, miksi kokoomus, vihreät, SDP ja RKP haluavat edelleen leikata koulutuksesta. Esimerkiksi ammatillisiin oppilaitoksiin kohdistuvat leikkaukset vaikeuttavat jo valmiiksi hankalassa tilanteessa olleiden oppilaitosten tilannetta entisestään. ” Veronika Honkasalo sanoo.

Vasemmistoliitto teki esityksen, joka kattaisi sekä koronan aiheuttamat lisäkustannukset että syksyllä budjettiin tehdyt koulutusleikkaukset. Kaupunginhallituksen nyt hyväksytyssä esityksessä katetaan vain välttämättömät koronan aiheuttamat kustannukset. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen leikkaukset ja leikkaukset kotihoidon tuen Helsinki-lisään jäävät edelleen voimaan.

Lisätietoja:
Veronika Honkasalo
veronika.honkasalo@eduskunta.fi
040 5559409