Blo­gi: Ar­hin­mä­ki: Sa­ta­ma­pää­tös on pää­tös tu­le­vis­ta vuo­si­kym­me­nis­tä

Helsingin satamassa tehdään todella suuri ja merkittävä uudistus. Autolauttaliikenne poistuu Olympiaterminaalista. Tämä on erinomainen päätös. Se mahdollistaa koko Etelärannan avaamisen kaikille kaupunkilaisille sekä Arkkitehtuuri- ja Designmuseon rakentamisen, johon hallitus on luvannut valtion rahoitusta.

Ruotsinlaivat siirtyvät Olympiaterminaalista Katajanokalle, josta Tallinan laivat poistuvat. Tämä tarkoittaa myös Katajanokan liikenteen, varsinkin raskaan liikenteen, vähentymistä. Myös Katajanokalta avautuu rantaa enemmän ihmisille. Tämä on myös erinomainen asia. Valtuustossa halusin nostaa vielä kunnianhimon tasoa Katajanokalla ja selvittää vielä isomman osan nykyisen satama-alueen vapauttamisesta kaikille ihmisille.

Eteläsataman järjestelyt vaikuttavat myös siihen, että voimme laajentaa kävelykeskustaa. Kaupunginhallitus päättikin viime viikolla vasemmistoliiton, vihreiden ja demareiden äänin, että kunnianhimon tasoa kävelykeskustan kehittämisessä nostetaan. Nyt selvitetään mm. Pohjois-Esplanadin muuttamista kävelykaduksi.

Tarkoitus on keskittää satamatoimintoja Länsisatamaan ja rakentaa Länsisatamasta suoraan tunneli Länsiväylälle. Jos liikenne päätetään keskittää Länsisatamaan, minusta tunneli on järkevä vaihtoehto. Mutta ennen kuin tätä päätöstä tehdään, pitäisi selvittää tarkemmin Vuosaari-vaihtoehdon aluetaloudelliset vaikutukset.

Helsingin Satama on tehnyt laajat selvitykset ja on tullut niissä siihen tulokseen, että Vuosaari ei ole kannattava vaihtoehto. Näin varmasti on Helsingin Sataman näkökulmasta, mutta onko näin koko Helsingin näkökulmasta? Tätä asiaa ei ole selvitetty riittävästi.

Itä-Helsinki tarvitsee lisää työpaikkoja ja elinvoimaa

Jos metroa jatkettaisiin Vuosaaren satamaan, olisi sieltä suora yhteys noin 20 minuutissa Helsingin keskustaan. Se olisi kätevämpi yhteys keskustaan kuin esimerkiksi kummastakaan Tukholman satamasta on nyt. Sieltä pääsisi suurin piirtein yhtä nopeasti keskustaan metrolla kuin Länsisatamasta raitiovaunulla.

Satamapäätös on päätös vuosikymmeniksi eteenpäin. Juuri tällaisissa kauaskantoisissa päätöksissä pitäisi miettiä kaupungin tasapuolista kehittämistä. Esitinkin, että samalla kun suunnitellaan mahdollista Jätkäsaaren autotunnelia, selvitettäisiin olisiko koko kaupungin ja erityisesti Itä-Helsingin kannalta liikenteen keskittäminen Vuosaareen työllisyyden ja elinvoiman kannalta parempi vaihtoehto. Valitettavasti jälleen kerran päätöksissä mietittiin lähinnä vain kantakaupunkia ja lähiöt unohdettiin.
Tämä ei ole tietenkään yllätys kokoomuksen suunnalta, mutta sen sijaan yllätyin, ettei demarit halunneet edes selvittää Itä-Helsingin työllisyyden ja elinvoiman parantamista.

Mielenkiintoista oli huomata, miten kaksi viikkoa sitten Länsi-Helsingin raitiovaunupäätöstä vastustanut kokoomus nyt kannatti autotunnelia. Nimittäin kaksi viikkoa sitten kokoomus vaati vuosia suunnitellun ja yleiskaavassa sekä MAL-sopimuksessa sovitun raitiovaunusuunnitelman tarkkaa ja lopullista hintaa ennen päätöstä. Nyt kokoomus kuitenkin ajoi 180 miljoonaa euroa (tässä vaiheessa) maksavan tunnelin läpi ilman kaavaa ja ilman tarkempaa suunnitelmia.

Kerta toisensa jälkeen isoissa hankkeissa tuntuu unohtuvan, että on myös muuta Helsinkiä kuin kantakaupunki.

Paavo Arhinmäki