Ar­hin­mä­ki: Ryh­mä­pu­he – Vuo­den 2022 ta­lous­ar­vios­sa mo­nia Va­sem­mis­to­lii­ton ta­voit­tei­ta

Globaali pandemia on vaikuttanut meidän jokaisen elämään. Etäkoulu, harrastusten puute ja muut koronarajoitukset ovat iskeneet erityisen kovaa lapsiin ja nuoriin. Tuoreimman kouluterveyskyselyn mukaan helsinkiläisnuorten kokema yksinäisyys on lisääntynyt merkittävästi korona-aikana. Jopa joka kolmas nuori tyttö koki ahdistuneisuutta. Erityisen vaikea tilanne on ollut heille, jotka olivat haavoittuvassa asemassa jo ennen koronaa.

 

Koulutuksen määrärahoihin saatiin pieni korotus

 

Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti vuodesta toiseen vaatinut, että varhaiskasvatuksen ja  koulutuksen perusrahoitus on turvattava. Olemme erittäin iloisia siitä, että pitkäjänteinen työmme Helsingin koulutuksen puolesta nyt tuottaa tulosta. Ensi vuoden budjetti ei leikkaa koulutuksesta. Kaikki raamissa olleet koulutusleikkaukset on peruttu ja määrärahoihin saatiin jopa pieni korotus.

Tämä ei vielä ratkaise kaikkia kasvatuksen ja koulutuksen ongelmia, mutta tyytyväinen voi tulokseen silti olla. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee hyvän oppimisympäristön sekä turvalliset ja osaavat ammattilaiset oman koulupolun tueksi.

On myös erittäin tärkeää, että palkkakehitysohjelmaa jatketaan ja että sitä ensi vuonna myös kasvatetaan. Meidän on kaikin keinoin pidettävä huolta siitä, että kaupungin varhaiskasvatuksen ja koulutuksen työntekijöillä, hoitajilla ja muilla sote-alan työntekijöillä sekä monilla muilla kaupungin pienipalkkaisilla duunareilla on varaa asua ja voida hyvin Helsingissä.

 

Tukipaketti koronan jälkihoitoon

 

Coronatiden lämnar en lång skugga efter sig. Distansundervisningen har lämnat luckor i lärandet och coronarestriktionerna har lett till ensamhet och ångest. Det är oerhört viktigt att vi nu satsar särskilt på barn och unga. Också kulturfältet behöver stöd för att komma på fötter. Även om en stor del av restriktionerna har upphävts har publiken inte ännu hittat tillbaka till teatrarna, muséerna och biblioteken.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää todella tärkeänä, että kaupunki pyrkii korjaamaan kriisin seurauksia mahdollisimman kattavasti ja pikaisesti. Siksi olemme tyytyväisiä siihen että kaupunki ohjaa yhteensä 70 miljoonaa euroa hoitojonojen purkamiseen, oppimiserojen kaventamiseen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimijoiden tukemiseen vuosina 2022 ja 2023. Kulttuurin ja vapaa-ajan 8 miljoonan euron koronatuki on toimialan kokonaisuuteen nähden todella merkittävä paketti, ja se tulee tarpeeseen.

Kulttuuriala on kärsinyt pahasti koronarajoituksista ja myös liikunta- ja nuorisopuolella tarvitaan panostuksia, jotta lapset ja nuoret löytävät takaisin harrastustensa pariin. Koronapaketin avulla voimme muun muassa kasvattaa sekä liikunta- ja urheiluseurojen että kulttuuritoimijoiden avustuksia.

 

Liikuntapaikkoihin ja lähipalveluihin panostetaan

 

Vasemmistoliitolle oli tärkeää, että kaupunkistrategiassa painotetaan lähipalveluita. Jokaisessa lähiössä ja jokaiselle asuinalueella pitää olla kasvatuksen, kulttuurin, liikunnan ja nuorison palveluja. Koronan aikana on myös nähty miten paljon iloa ulkoliikuntapaikat, kuntoportaat ja lähiluonto tuovat kaupunkilaisille. Tämä näkyi selvästi myös OmaStadi-äänestyksessä, jossa uudet lähiliikuntapaikat keräsivät paljon ääniä.

Tämä painotus näkyy nyt myös budjetissa. Lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden rakentamiseen esitetään 8,5 miljoonan euron lisäystä tähän vuoteen nähden eli yhteensä 17,5 miljoonaa euroa ensi vuodelle.

Myös matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita tullaan vahvistamaan, kun terapiatakuu otetaan käyttöön ensi vuoden aikana. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoituksen riittävyyteen on kuitenkin kiinnitettävä huomiota. Koronan vaikutus näkyy vielä pitkään, eikä koronatukipaketti itsessään ratkaise pidempiaikaisia rahoituksen puutteita. Kaupungilla tuleekin olla valmius lisätä tulevaisuudessa sote-alan rahoitustaan, mikäli budjetissa on vajetta kun sote-uudistuksen myötä siirrytään vuonna 2023 valtion rahoitukseen.

 

Ympäristöystävällinen liikkuminen helpommaksi kaikille

 

Stadens klimatmål har fått stor tyngd i vår nya strategi. Det är viktigt att de här målen blir till konkreta åtgärder i budgeten. Investoimalla raideliikenteeseen sekä kävely- ja pyöräteihin teemme ympäristöystävällisen liikkumisen helpommaksi kaikille. Tämä on tärkeää strategian ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Haluamme kiittää kaikkia budjetin valmistelussa mukana olleita.

Samalla ensi vuotta silmällä pitäen on tärkeää, että talousarvion neuvottelutapaa kehitetään edelleen, jotta prosessissa on enemmän tilaa julkiselle keskustelulle. Yhteistyöllä ja avoimuudella voimme varmistaa parhaan lopputuloksen kaikkien kaupunkilaisten kannalta.

Vänsterförbundet stöder budgetförslaget.

 

Paavo Arhinmäki

Kulttuurin- ja vapaa-ajan apulaispormestari