An­na Vuor­jo­ki bud­jet­ti­pu­hees­sa: Ih­mi­nen on tär­kein

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajan Anna Vuorjoen pitämä ryhmäpuhe kaupunginvaltuuston budjettikeskustelussa keskiviikkona 24. huhtikuuta:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Koti Haagassa, päiväkoti Kruunuvuorenrannassa. Tällaista päivähoitoratkaisua Helsingin kaupunki tarjosi hiljattain eräälle perheelle. Kokopäivätyötä tekevän vanhemman olisi pitänyt lähteä kotoa puoli kuudelta viemään lasta päiväkotiin, ja takaisin kotiin hän olisi ehtinyt iltakuuden jälkeen. Yksivuotiaan hoitopäivät matkoineen olisivat venyneet yli puolen vuorokauden mittaisiksi.

Esimerkki on tosi mutta ei erityisen ainutlaatuinen. Helsingissä on kärsitty pitkään satojen päivähoitopaikkojen vajeesta, minkä seurauksena lähipäiväkoti on jäänyt monelle haaveeksi. Tällaisia ongelmia syntyy, kun kaupungin toimintaa suunnitellaan säästöt edellä. Viime valtuustokaudella tiukat leikkaustavoitteet kannustivat ennustamaan aina alakanttiin, moniko lapsi tarvitsee päiväkotipaikkaa. Jo silloin erityisesti vasemmiston ryhmässä oltiin huolissaan, riittävätkö päiväkotipaikat.

Me valmistelemme nyt budjettia tilanteessa, jossa Helsingillä on runsaasti vaurautta ja varaa käyttää rahaa palveluihin. Kaupunki on tehnyt suuria ylijäämiä, ja meillä on varsin alhainen veroprosentti. Tätä vaurautta pitää käyttää kaupunkilaisten hyväksi. Viime kaudella tehtyjä virheitä voidaan nyt korjata.

Päivähoidon paikkavajetta onkin ryhdytty kuromaan umpeen, mistä iso kiitos. Tähän suuntaan täytyy edelleen jatkaa ja edistää lähipäiväkotiperiaatteen toteutumista. Hyvään ja toimivaan arkeen pitää olla mahdollisuus kaikilla, ei harvoilla.   

Lapset ansaitsevat hyvän ja toimivan arjen myös muuten. Heille täytyy taata riittävän pienet ryhmäkoot ja pysyvät ja turvalliset suhteet hoitajiin. Pienen lapsen arki ei saa olla jatkuvaa poikkeustilaa, jossa hoitajat vaihtuvat ja turvallisia aikuisia  on liian vähän. Niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissa täytyy olla tarpeeksi aikuisia ohjaamassa myös niitä lapsia, jotka tarvitsevat tavallista enemmän tukea oppimisessa tai sosiaalisissa taidoissa. Tarvittaessa lapsella pitää olla oikeus päästä pienryhmään.

 

Hyvät valtuutetut,

Meidän vastuumme ulottuu kaikkiin kaupunkilaisiin, vauvaiästä vanhuuteen. Siksi meidän pitää huolehtia, että maksutonta toista astetta viedään menestyksekkäästi eteenpäin, että suunnitelmaa asunnottomuuden vähentämiseksi toteutetaan nopealla tahdilla, että huolehdimme julkisen liikenteen kehittämisestä kasvavassa kaupungissa ja että meillä on tarjolla riittävästi ja riittävän laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita.

Vanhustenhoidon kriisin syvyys ei voi olla enää kenellekään epäselvä. Siksi siihen pitää tarttua kovalla kädellä myös Helsingissä. Palveluasumisen minimihenkilöstömitoitus on nostettava 0,7:ään. Palveluasumispaikkoja tarvitaan lisää, ja kotihoidon kehittämiseen pitää satsata tuntuvasti. Kaupungilla on vastuu ihmisten hyvästä hoidosta. Parhaiten kannamme vastuumme, kun rakennamme aiempaa vahvemman verkon kaupungin omia palveluita.

Hyviä palveluita ei synny ilman ammattitaitoisia ja motivoituneita työntekijöitä. Osaava henkilöstö onkin yksi arvokkaimmista asioista, joita Helsingillä on. Siksi meidän täytyy tehdä kaikkemme oikeudenmukaisen palkkauksen eteen. Monien ammattiryhmien palkat ovat kohtuuttoman pienet Helsingin elinkustannuksiin nähden tai ne eivät vastaa työn vaativuutta. Näiden palkkojen korjaaminen on tärkeää, kun palkkakehityssuunnitelmaa jatketaan. Myös sukupuolten tasa-arvon toteutuminen palkkauksessa pitää varmistaa.

 

Hyvät valtuutetut,

Ilmastonmuutoksen torjunta on yksi kaikkein tärkeimmistä tavoitteista tulevana vuonna. Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman hyväksyminen on hyvä alku, mutta sen toteuttaminen vaatii konkreettista työtä ja resursseja. Tulevana vuonna meidän täytyy panna suunnitelmallisesti päästövähennystavoitteita käytäntöön.

Ilmastonmuutoksen ohella meitä uhkaa lajikato. Helsingin alueella elää paljon uhanalaisia lajeja, minkä vuoksi meillä on suuri vastuu luonnon monimuotoisuuden suojelemisesta. Ilmaston- ja luonnonsuojelun pitääkin näkyä tulevassa budjetissa ja kaikessa kaupungin toiminnassa.

 

Hyvät valtuutetut,

Me vasemmistoliiton valtuutetut jaamme kaupunkistrategian tavoitteen, että Helsinki on maailman toimivin kaupunki. Toimivuutta ei ole vanhusten makuuttaminen märissä vaipoissa eikä se, että pienet lapset pakotetaan istumaan busseissa tunteja päivässä. Sen sijaan toimivuutta on, että kaikki päätökset tähtäävät jokaisen kaupunkilaisen tasa-arvoiseen hyvään elämään.

On arvovalinta, haluammeko kerätä voittoja kaupungin kassaan ja alentaa veroja vai pitää hyvää huolta jokaisesta helsinkiläisestä. Vasemmistoliiton kanta on yksiselitteinen: ihminen on tärkein.