5 + 1 ky­sy­mys­tä var­hais­kas­va­tuk­sen pal­ve­luse­te­lis­tä

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee tiistaina 28. elokuuta selvitystä varhaiskasvatuksen palvelusetelistä. Osa helsinkiläispäättäjistä katsoo, että palveluseteli toisi helpotusta vaikeaa päivähoitopaikkatilanteeseen ja ettei keinoilla ole väliä, kunhan paikkoja saadaan lisää. Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen Petra Malin avaa syitä, joiden vuoksi vasemmistoliitto suhtautuu kriittisesti varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöön ottamiseen.

 

Mikä on palveluseteli ja miten se liittyy varhaiskasvatukseen?

Palveluseteli on kuntalaiselle annettu maksusitoumus. Asiakas voi päättää, käyttääkö palveluseteliä ja miltä palvelusetelituottajalta eli varhaiskasvatuksen osalta miltä yksityiseltä päivähoidontuottajalta. Kunta hyväksyy palveluntuottajat ja myöntää palvelusetelin asiakkaalle. Palvelusetelin saatuaan asiakas valitsee, käyttääkö palveluseteliä vai kunnan omaa palvelua. Helsingissä palveluseteleitä myönnetään tällä hetkellä esimerkiksi vanhusten ja vammaisten palveluasumiseen, suun terveydenhuoltoon, lapsiperheiden kotipalveluun ja kotihoitoon. Varhaiskasvatuksen palvelusetelistä käydään paraikaa poliittista keskustelua.

 

Helsingin varhaiskasvatusjohtajan selvitys ottaa vahvasti myönteisen kannan varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönottoon. Palvelusetelin katsotaan voivan auttaa ratkaisemaan osaltaan Helsingin päiväkotipaikkapulaa. Miksi vasemmistoliitto ei tästä huolimatta kannata seteliä?

Palvelusetelin uskotaan tuovan helpotusta paikkaongelmiin, sillä erityisesti suurilla yksityisillä ketjuilla on mahdollisuus perustaa uusia päiväkoteja tarpeen vaatiessa nopeastikin. Helsingissä ongelmaksi koituu kuitenkin tilan puute. Poliitikoille on vuosien ajan vakuutettu, että kaupunki etsii ja ottaa käyttöönsä kaikki mahdolliset päiväkotikäyttöön soveltuvat tilat, suuret ja pienet. Mikäli yksityisillä ja julkisella päivähoidolla on samat kriteerit tilojen suhteen, suuri kysymysmerkki on, mistä uusia päiväkotitiloja yhtäkkiä löytyisi. Emme ole nähneet tämän osalta yhtäkään uskottavaa suunnitelmaa, ja myös yksityiset toimijat ovat todenneet, että Helsingistä on vaikea löytää päiväkotikäyttöön soveltuvia tiloja. Mahdollista onkin, että kunta luopuu jostakin päiväkotitilasta ja yksityinen toimija siirtyy tilalle. Toinen vaihtoehto on, että Helsinkiin syntyy uusia yksityisiä päiväkoteja tiloihin, jotka eivät ole kelvanneet kaupungille, koska niissä ei ole esimerkiksi omaa pihaa. Me haluamme, että kaikki kunnan rahoittamat päivähoitopaikat ovat yhtä laadukkaita.

 

Tämä ei vielä kuulosta erityisen vakavalta. Mistä muusta olette huolissanne?

Kaupungin omat asiantuntijat ovat esittäneet huolensa siitä, että palveluseteli antaisi yksityisille päivähoitoa tarjoaville yrityksille määräävän markkina-aseman. Kun palveluseteli vahvistaa nimenomaan suuria ketjuja, tarkoittaa se, että niiden ääni kuuluu politiikassa tulevaisuudessa aivan uudella painolla. Ei ole perusteetonta pelätä esimerkiksi tilannetta, jossa suuri yksityinen toimija uhkaa lähteä markkinoilta ja jättää tuhannet lapset kunnan hoidettavaksi, jos palvelusetelin sääntöjä ei muokata toimijoiden toivomaan suuntaan. Yksityinen päiväkoti voi myös ajautua konkurssiin, jolloin kaupungin tehtäväksi jää järjestää hoitopaikan menettäneille lapsille nopealla aikataululla uudet päiväkotipaikat.

Esimerkiksi Oulussa varhaiskasvatuksen palveluseteli on ajanut kaupungin tilanteeseen, jossa lapsille osoitetaan loma-aikoina varahoitopaikkoja useiden kilometrien päästä kotoa ja erityistä tukea tarvitsevien lasten on päinvastaisista lupauksista huolimatta vaikea päästä yksityiseen päiväkotiin. Meidän näkemyksemme on yksiselitteinen: varhaiskasvatuksen palveluseteli ajaisi Helsingin haavoittuvaan asemaan, mitä kaupungin tulee ehdottomasti välttää.

 

Eikö varhaiskasvatuksen palveluseteliä voisi kuitenkin kokeilla ja katsoa, toimiiko se?

Palvelusetelin ongelma on, että järjestelmää on vaikea purkaa jälkikäteen. Setelin käyttöön ottaminen tarkoittaisi suuria rakenteellisia muutoksia koko kenttään, ja sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi alan palkkatasoon tai siihen, onko pienillä yksityisillä päiväkodeilla tulevaisuudessa hyvät toimintaedellytykset. Niissä kunnissa, joissa palvelusetelin käyttö on laajaa, suuret voittoa tavoittelevat päiväkotiketjut ovat vallaneet alaa pieniltä erikoistuneilta yksityisiltä toimijoilta. Voittoa voi tehdä vain henkilökunnan palkoista, tiloista tai päiväkodin olosuhteista nipistämällä. Varhaiskasvatuksen henkilöstön matala palkkataso on herättänyt viime kuukausina runsaasti keskustelua, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt, että yksityisellä puolella palkat ovat jo nyt julkistakin pienempiä. Myös henkilöstömitoitusten valvonnassa on puutteita.

 

Väitätte, että suuret päiväkotiyritykset hyötyvät varhaiskasvatuksen palvelusetelistä. Eivätkö kuitenkin myös pienet yksityiset päiväkotitoimijat hyödy siitä?

Palvelusetelivalmistelulla on jo nyt useita ennakoimattomia seurauksia, joista osa kohdistuu juuri pieniin yrityksiin. Tällä hetkellä toimialalla suunnitellaan kaupungin ainoasta allergiapäiväkodista luopumista. Päiväkoti on suunnattu vaikeista ja hengenvaarallisista allergioista kärsiville lapsille, ja se on järjestöltä tilattu ostopalvelu. Nyt järjestöä on kehotettu perustamaan yksityinen päiväkoti palvelusetelillä, vaikka päätöstä palvelusetelistä ei ole vielä edes tehty. Päiväkodin johdon mukaan pienen yksityisen päiväkodin perustaminen ei ole järjestölle kannattavaa. Tilan todennäköisesti ottaisikin käyttöön jokin suuri yksityinen päiväkotiketju. Pahimmillaan palveluseteli tarkoittaisi siis sitä, että suuret toimijat jyräävät pienet.

 

Eikö palveluseteli kuitenkin toisi kaupungille rutkasti säästöä?

Ei. Palvelusetelin hinnaksi kaupungille on arvioitu yhden vuoden ajalta jopa kolme miljoonaa euroa. Rahalle olisi varhaiskasvatuksessa huomattavan paljon parempaakin käyttöä. Nykyistä paremmat investoinnit omiin päiväkotitiloihin ja varhaiskasvatuksen palkkatason tarkistus ovat ainoa kestävä tapa turvata helsinkiläisen varhaiskasvatuksen laatu ja päiväkotipaikka jokaiselle helsinkiläislapselle.