19 asi­aa, jot­ka saim­me ai­kaan vuon­na 2019

Mitkä olivat Helsingin Vasemmiston saavutukset vuonna 2019? Lue alta!

 1. Jätimme ryhmäaloitteen vanhustenhoidosta. Kaupunginhallitus päätti aloitetta käsitellessään riittävän päivätoiminnan lisäksi edellyttää, että ympärivuorokautisen hoidon paikkojen määrä vastaa todellista tarvetta, ja ympärivuorokautiseen hoivaan pääsyn kriteerit eivät saa olla liian tiukat.
 2. Vaadimme budjettineuvotteluissa lisää rahaa koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuriin ja onnistuimmekin poistamaan suunnitellut leikkaukset lähes kokonaan.
 3. Saimme Helsingin myös selvittämään mahdollisuutta toteuttaa kattavammin tarkastuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tukevien palveluiden kehittämiseksi.
 4. Helsinki on jatkossa taas hieman parempi paikka pienimmille oppijoille. Järjestimme keskustelutilaisuuden päiväkotien ja koulujen tila-asioista. Helsinki selvittää keinoja helpottaa erityisen tuen piiriin pääsyä.
 5. Puolustimme kunnallista päivähoitoa. Lautakunnassa linjattiin että uusissa koulutiloissa on oltava myös pieniä rauhallisia tiloja niitä tarvitsevia oppilaita varten.
 6. Perheet tarvitsevat tukea. Helsinki pyrkii vahvistamaan vähävaraisten perheiden lomanviettomahdollisuuksia koulujen loma-aikoina ja selvittää hoidontarvetta perheissä, joissa vanhemmat tekevät vuorotyötä iltaisin, öisin ja viikonloppuisin ja pyrkii vastaamaan tarpeisiin kaupungin palveluilla.
 7. Ihmisarvo on meille jakamaton. Siksi vaadimme parantamaan muun muassa toimeentulotuen asiakkaiden palvelua, teimme töitä humaanin päihdepolitiikan puolesta ja osallistuimme Pride-kulkueeseen.
 8. Kaupunki tulee tekemään toimenpiteitä sen eteen, että Helsingissä itsemurhien määrä vähenisi.
 9. Teimme töitä esteettömän kaupungin puolesta. Anna Vuorjoki puolusti esteettömyyttä vammaisneuvoston paneelissa. Suldaan Said Ahmedin aloitteesta päätettiin puolestaan käynnistää viittomakielisen tulkkauksen pilotointi.
 10. Petra Malinin aloitteesta Helsinki suosii jatkossa työmatkalentämisen sijaan vähäpäästöisempiä matkustusmuotoja.
 11. Vaatimuksestamme vuoden 2020 budjettiin lisättiin investointeja paikallisesti tuotettuun aurinkosähköön sekä ruokahävikkiterminaaliin.
 12. Ilmastonmuutosta torjutaan myös esimerkiksi varmistamalla, että Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toimeenpanossa on tarpeeksi työntekijöitä.
 13. Olimme mukana kuoppaamassa keskustatunnelia. Eläköön kävelykeskusta!
 14. Helsinki ei kuitenkaan ole vain ydinkeskusta. Kaupunkifillarit tulivat tänä kesänä lähiöihin aloitteemme vuoksi ja Paavo Arhinmäen aloitteen pohjalta lähiökouluissa ryhdyttiin järjestämään perheille maksuttomia liikuntatapahtumia.
 15. Sandra Hagmanin ponnen johdosta puolestaan selvitetään mahdollisuutta luopua FunAction- ja Nyt-liikunnan kausikorttimaksuista, jotta nuorten liikuntapalvelut olisivat aidosti kynnyksettömiä ja kaikkien nuorten ulottuvilla.
 16. Puolustimme Sami “Frank” Muttilaisen ja Paavo Arhinmäen asiantuntemuksella myös Elmun tiloja ja Harjun nuorisotaloa. Elmu sai tilat ison julkisen keskustelun päätteeksi.
 17. Mia Haglundin ponnen johdosta selvitetään mahdollisuutta pidentää alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kestoa ja arvioida nykyisen käytännön toimivuutta ja parannusmahdollisuuksia.
 18. Petra Malinin aloitteesta Helsinki ryhtyy ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina vähentämään valosaastetta.
 19. Luonto kiittää myös päätöksestä elvyttää Helsingin huonokuntoisin kaupunkipuro Kumpulanpuro Paavo Arhinmäen ponnen pohjalta. Tervetuloa taimenet!