Vasemmistoliitto HOK-Elannon vaaleissa

HOK-Elannon edustajiston vaalit pidetään 26.3. – 6.4.2020.
Helsingin Vasemmistoliitolla on 93 ehdokasta numeroilla 257-349 ja Uudenmaan Vasemmistoliitolla on 49 ehdokasta numeroilla 350-398. Helsingin ja Uudenmaan Vasemmistoliitot muodastavat vaaliliitton.

Keräämme vaalityön yhteydessä näkemyksiä HOK-Elannon kauppojen kehittämisestä. Jos haluat osallistua, voit antaa palautetta TÄLLÄ LOMAKKEELLA.

VASEMMISTOLIITON TULEVAISUUSOHJELMA HOK-ELANNOSSA 2020

HOK-ELANNON jäsenten tarpeiden ja toiveiden mukaisen reilun ja vastuullisen osuuskaupan puolesta: Vasemmistoliitto.

HOK- Elannon jäsenet, asiakasomistajat arvostavat edullisia, laadukkaita vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita. Jäsenet arvostavat vastuuta ympäristöstä, henkilöstöstä, tuotteiden alkuperästä, lähipalveluista ja oikeudenmukaista bonusjärjestelmää tuloksen jakamisessa. Olemme samaa mieltä ja siksi ääni Vasemmistoliiton ehdokkaille on ääni reilun ja vastuullisen osuuskaupan puolesta.

Osuustoiminnallisen yrityksen toiminnan on oltava kannattavaa, mutta sen ei tarvitse maksimoida voittoa. Tulos käytetään suoraan jäsenten etuihin, palveluihin ja niiden kehittämiseen.

Suurimpana S-ryhmän osuuskuntana HOK-Elanto voi olla merkittävä vaikuttaja ja suunnannäyttäjä isoissa tulevaisuutemme ratkaisuissa. HOK-Elannon valinnat ja päätökset vaikuttavat suoraan Helsingin ja Uudenmaan kehitykseen ja meidän kaikkien arkeen.

Kestävä kehitys lähtökohdaksi

HOK-Elannon kaiken toiminnan tulee perustua kestävän kehityksen tavoitteeseen ja vahvoihin eettisiin arvoihin. Kaupan ja kulutuksen lisääminen eivät saa olla itsetarkoitus. Ihmisten ja planeetan tulevaisuuden turvaaminen on keskeinen arvo toiminnassa.

Asiakkaiden omistaman yritykseen vastuullisuus näkyy jo osuustoimintamuodossa. On jatkuvasti arvioitava mitä tuotetaan, missä tuotetaan, miten tuotetaan ja kenelle tuotetaan. HOK-Elannon sijoitustoiminnan on oltava tiukan eettistä, läpinäkyvää ja jäsenten hyväksymää.

Maatalouden uudelleen suuntaaminen entistä ekologisemmaksi ja lähituotannon vahvistaminen ovat tärkeitä tavoitteita. Alkutuottajat on huomioitava paremmin sopimuksissa niin, että kaupan hankinnat ja hinnoittelu voivat osaltaan tukea näitä tavoitteita. Hankintaketjut on saatava kokonaan läpinäkyviksi. Biodiversiteettiä vahingoittavia ja ilmastoa lämmittäviä tuotteita tulee karttaa tuotevalikoimassa. Vastustamme sellaisten tuotteiden tuontia- kuten brasilialainen liha, soijaöljy tai palmuöljy, joita tuotetaan eri puolilla sademetsiä tuhoamalla. Uhanalaisten lajien metsästys ja kalastus elintarvikkeiksi on lopetettava. Kestävät, ekologiset  ja mahdollisimman lähellä tuotetut tuotteet ovat tavoite. Tuotantoeläinten olosuhteita ja oikeuksia on jatkuvasti parannettava.

On panostettava hyvien kasvisperäisten tuotteiden kehittämiseen ja valikoimien laajentamiseen. Hävikkiruuan osuutta pienennetään ja ohjataan se yhteistyökumppanien kautta käyttöön.

Tavaroita ja palveluita tuottavien työntekijöiden ihmisoikeuksista ja hyvinvoinnista tulee huolehtia tuotantoketjun kaikissa vaiheissa.

Torjumme ilmastonmuutosta ja huolehdimme ympäristöstä

HOK-Elanto laatii ympäristöohjelman, joka kattaa alkutuotannon ympäristövaikutukset, tuotteiden tekemisen, kuljettamisen, pakkaamisen ja kuluttajille toimittamisen. Jokaisessa vaiheessa lähtökohtana on ympäristöstä huolehtiminen ja ihmisten terveys. Ohjelman tavoitteena on pienentää ilmastopäästöt 90 prosenttia vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraali HOK-Elanto jo vuonna 2025 on tavoitteemme

HOK-Elanto laatii konkreettisen ohjelman, jossa tavoitteena on se, että HOK-Elanto on koko toimintansa osalta hiilinegatiivinen jo vuonna 2025!  HOK-Elanto edistää toimipaikoissaan energiatehokkuutta, lisää tuuli- ja aurinkovoiman ja maalämmön käyttöä sähkön ja lämmön hankinnassa. Tuotteiden hiilijalanjälki on aina ilmoitettava.

HOK-Elanto lisää kierrätystä omassa toiminnassa, tavoitteena ohjata 80 prosenttia jätteestä uusien tuotteiden ja pakkausten valmistukseen vuoden 2025 loppuun mennessä.

Asiakkaille luodaan helppoja tapoja kierrättää kotitalouden jätettä hyötykäyttöön. Näitä ovat muun muassa ilmaiset keräyspisteet ja kirpputorit toimipisteiden yhteydessä.

Muovin käyttö korvataan aina kun se on mahdollista.

Lähipalvelut ja hyvät joukkoliikenneyhteydet

HOK-Elannon on panostettava lähikauppoihin ja kahviloihin. Lähikaupassa tulee voida asioida lastenrattailla-, rollaattorilla ja sähköpyörätuolilla.

Lähikauppojen määrää ei saa supistaa, vaan niitä on lisättävä. Lähellä olevat kaupat helpottavat   lapsiperheiden arkea ja monille ikääntyville ja liikuntarajoitteisille ne ovat kotona-asumisen ehto.

On tärkeää, että pienten lähikauppojen hintataso lähenee edullisempien, suurmyymälöiden hintoja.

Kauppakeskusten tulee sijaita hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella, niin että niihin pääsee helposti myös ilman autoa. Uusien automarkettien rakentamisen aika on ohi.

HOK-Elannon tulos hyödyttämään pieni- ja keskituloisia, opiskelijoita ja eläkeläisiä

HOK-Elannon tulee jakaa jäsenilleen eli asiakasomistajilleen tasapuolisesti tulosta. Bonus-järjestelmää on kehitettävä niin, että myös pieni- ja keskituloiset asiakkaat yltävät nykyistä helpommin suurempiin bonuksiin.

HOK-Elannon on oltava esimerkillinen työantaja, työntekijät mukaan päättämään

HOK-Elannossa on yli 6 200 työntekijää. HOK-Elanto kunnioittaa ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja syrjintäkieltoa sekä edistää monimuotoisten työyhteisöjen syntymistä.

Työntekijöiden oikeuksia on puolustettava. HOK-Elannon tulee olla kaupan alalla suunnannäyttäjä kunnollisen palkkatason, työehtojen, työturvallisuuden ja koulutusmahdollisuuksien osalta. Kokoaikaisten työntekijöiden osuutta on määrätietoisesti lisättävä. Osa-aikatyössä 18 tunnin viikkotyöaika on oltava minimi. Vain työntekijän omasta nimenomaisesta pyynnöstä voidaan sopia lyhyemmästä työajasta tai solmia ns. nollatuntisopimus.

Vuokratyövoiman käytöstä on luovuttava aina, kun työn voi tehdä oma työntekijä. Työturvallisuuden vuoksi yksintyöskentelyä ei sallita, vaan on oltava vähintään kaksi työntekijää vuorossa. Työntekijöille on annettava mahdollisuus päättää nykyistä paljon joustavammin itse työvuoroistaan sekä niiden pituudesta että niiden sijoittumisesta.

Työntekijöitä on kannustettava ammattiyhdistystoimintaan ja työntekijöiden ääntä ja aloitteita on kuunneltava HOK-Elannon päätöksenteon kaikilla tasoilla.

Tulosta on jaettava nykyistä enemmän työntekijöille oikeudenmukaisen tulospalkkausjärjestelmän avulla.

Demokraattista osuustoimintaa vahvistettava jäsenten vaikutusta vahvistamalla

HOK-Elanto on yhteisöllinen yritys, jonka omistaa lähes 640 000 osuuskunnan jäsentä. Osuuskunnassa asiakas saa olla siis omistaja. Demokraattinen hallinto toteutuu edustajisto -vaaleissa (26.3.- 6.4.), joissa jokaisella HOK-Elantoon liittyneellä jäsenellä on yksi ääni.

Osuuskunnan jäsenet päättävät HOK-Elannon tulevaisuuden valinnat kevään vaaleissa.

Valittava 60-jäseninen edustajisto käyttää jäsenten ylintä päätösvaltaa. Se päättää omistajaohjauksella linjoista. Näitä toteuttavat edustajiston alaiset toimielimet ja HOK-Elannon toimiva, palkattu johto. Valittavan edustajiston kokoonpano ratkaisee, mitkä asiat nousevat keskeisiksi tulevan neljän vuoden aikana.

Osuuskunnan jäsenten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä edustajistovaalien välisenä aikana. Alueille perustetaan jäsentoimikuntia eri kuntiin ja kaupunginosiin. Niissä jäsenet pääsevät vaikuttamaan omassa elinympäristössään HOK-Elannon kehittämiseen.

Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat tämän ohjelman tavoitteisiin ja tulevat uudessa edustajistossa toimimaan näiden linjausten nostamiseksi omistajaohjauksen tavoitteiksi.

E Vasemmistoliitto – Helsinki (Vaaliliitto #2)

 Ehdokasnumero Ehdokkaan nimi Arvo tai ammatti Kotikunta
257 Abdulla Zahra kätilö (AMK) Helsinki
258 Alanen Outi näyttelijä, ensihoitaja (AMK) Helsinki
259 Arajärvi Mirja eläkeläinen, filosofian lisensiaatti Helsinki
260 Arhinmäki Juha filosofian kandidaatti Helsinki
261 Arola Teuvo opiskelija Helsinki
262 Aromaa Juuso järjestötiimin vetäjä Helsinki
263 Asikainen Toni toiminnanjohtaja, opiskelija Helsinki
264 Auer Mira-Veera ylioppilas Helsinki
265 Bilajac Edina lähihoitaja, tulkki Helsinki
266 Burman Anni opiskelija, teologian kandidaatti Helsinki
267 Grönmark Jarmo lähihoitaja, osa-aikaeläkeläinen Helsinki
268 Haaja Ilpo pääluottamusmies Helsinki
269 Halonen Aino tuottaja Helsinki
270 Hautaluoma Sinikka tilastohaastattelija, yo-merkonomi Espoo
271 Helle Merja filosofian tohtori, tutkija Helsinki
272 Hentilä Jorma toimittaja Helsinki
273 Hokkanen Matti eläkeläinen Helsinki
274 Honkasalo Veronika kansanedustaja, nuorisotutkija Helsinki
275 Iso-Markku Perttu tiedottaja Helsinki
276 Jokinen Orvokki eläkeläinen, lähihoitaja Helsinki
277 Järvenpää Jari filosofian maisteri, toimitusjohtaja Helsinki
278 Järvinen Jami baarimikko Helsinki
279 Kallio Jarkko tuottaja, kirjanpitäjä Helsinki
280 Kallio Timo käsikirjoittaja, linja-autonkuljettaja Helsinki
281 Kangas Katri viestinnän asiantuntija Helsinki
282 Karhunen Maija tanssija Helsinki
283 Kari Niina kurssisihteeri Helsinki
284 Karjalainen Tero IT-lähitukihenkilö Helsinki
285 Kauppinen Antti Master of Arts, koordinaattori Helsinki
286 Kilkki Neea tuottaja Helsinki
287 Kilpelä Eliel redaktör, kustannustoimittaja Helsinki
288 Kinanen Mikael järjestöammattilainen Helsinki
289 Kirkkola Markku tuotantoesimies Helsinki
290 Kivelä Mai kansanedustaja Helsinki
291 Kivinen Kalle kirjastonhoitaja Helsinki
292 Koivulaakso Dan ministerin erityisavust., yhteiskuntat. maisteri Helsinki
293 Kontula Anna kansanedustaja, sosiologi Tampere
294 Koponen Hannu tietokanta-asiantuntija Helsinki
295 Korhonen Risto toimittaja, tietokirjailija Helsinki
296 Korpinurmi Riikka eduskuntaryhmän avustaja, valtiot. maisteri Helsinki
297 Koskinen Laura pääsihteeri Helsinki
298 Koste Asmo tiedottaja Helsinki
299 Kuikka Maarit postityöntekijä Helsinki
300 Kälviä Kari huoltomestari Helsinki
301 Kärkkäinen Markku hallintot. maisteri, eläkeläinen Helsinki
302 Lampinen Jari yliperämies Helsinki
303 Lehtomäki Marko liikenneopettaja, linja-autonkuljettaja Helsinki
304 Lemström Anna järjestön puheenjohtaja, sosiologian opiskelija Helsinki
305 Levä Ilkka filosofian tohtori, dosentti Helsinki
306 Liimatta Veli työnsuunnittelija Helsinki
307 Lindén Jarmo johtaja, valtiot. maisteri Helsinki
308 Linna Jukka yliopettaja, oikeustieteen tohtori Helsinki
309 Lintula Laura rehtori, muusikko Helsinki
310 Lintunen Tiina sosiaalityöntekijä, yhteiskuntat. maisteri Helsinki
311 Maijo Marju lähihoitaja Helsinki
312 Mamia Matti aluetoimitsija Helsinki
313 Martimo-Andersson Oili eläkeläinen, toimistotyöntekijä Helsinki
314 Matilainen Riitta tutkijatohtori Helsinki
315 Mikonranta Tuija tilastohaastattellija Helsinki
316 Nevanlinna Tuomas kirjoittaja, suomentaja Helsinki
317 Nirhamo Mila nukketeatteritaiteilija Helsinki
318 Nyholm Henkka työläinen Helsinki
319 Palkoaho Milla yrittäjä, yhteiskuntat. kandidaatti Helsinki
320 Peltola Kati eläkeläinen Helsinki
321 Pohjola Mike kirjailija, yrittäjä Helsinki
322 Polkutie Kalle sosionomi (AMK), muotolija (AMK) Helsinki
323 Puhakka Sirpa päätoimittaja Helsinki
324 Pättiniemi Orjo projektikordinaattori Helsinki
325 Pääkkönen Olli myyjä Espoo
326 Rankinen Merja lastenkodin ohjaaja, työnohjaaja Helsinki
327 Remekselä Irja luokanopettaja Helsinki
328 Risberg Pasi kirjanpitäjä Helsinki
329 Ruusunen Sanna kassatarjoilija Helsinki
330 Ruuth Saila valtiosihteeri Helsinki
331 Saarikoski Helena tutkija, tietokirjailija Helsinki
332 Sagulin Michael Master of Arts, muusikko Helsinki
333 Saiyar Aydin opettaja, valtiot. maisteri Helsinki
334 Salonen Ilkka opettaja, työtön Helsinki
335 Savolainen Tarja palveluneuvoja Helsinki
336 Silvonen Jussi dosentti Helsinki
337 Simonen Saana opiskelija Helsinki
338 Sirnö Minna väitöskirjatutkija Helsinki
339 Suarez Katainen Galia yrittäjä Helsinki
340 Sundman-Juselius Maria back-office asiantuntija Helsinki
341 Suoranta Anu valtiot. tohtori, työehtoasiantuntija Helsinki
342 Tanner Pertti tilastonlaatija, eläkeläinen Helsinki
343 Tuura Heta työsuojeluvaltuutettu, ympäristösuunnittelija (AMK) Helsinki
344 Vainio Tuulia sosionomi (AMK), lastensuojeluesimies Helsinki
345 Valima Sivi kuvataiteilija, kuvittaja Helsinki
346 Wallin Elina päiväkodin johtaja, kasvatust. maisteri Helsinki
347 Vartiainen Riitta erikoissairaanhoitaja Helsinki
348 Wiik Eeva myyjä, eläkeläinen Helsinki
349 Väisänen Marika työehtoasiantuntija, viestinnän suunnittelija Helsinki


F Vasemmistoliitto – Uusimaa (Vaaliliitto #2)

 Ehdokasnumero Ehdokkaan nimi Arvo tai ammatti Kotikunta
350 Ahlfors Tiina psykoterapeutti, yrittäjä Espoo
351 Ahonen Sirpa eläkeläinen Vantaa
352 Arlin Tiina kauppateknikko Vantaa
353 Arola Iiro viestinnän suunnittelija, teologian maisteri Espoo
354 Dahl Ahti eläkeläinen Vantaa
355 Ervasti Tauno vahtimestari, eläkeläinen Vantaa
356 Eskelinen Paula eläkeläinen Hyvinkää
357 Heikkinen Pekka hallintot. maisteri, taloussuunnittelujohtaja Tuusula
358 Honkonen Antti sosiaalineuvos, eläkeläinen Tuusula
359 Husari Tuija äidinkielen opettaja Kerava
360 Jokinen Johanna erikoissuunnittelija, sosionomi (AMK) Hyvinkää
361 Järveläinen Anu opiskelija Vantaa
362 Kakkola Silla yhteisöpedagogi (AMK) Espoo
363 Karhula Jukka rehtori, eläkeläinen Espoo
364 Kerminen Sanna toimitusjohtaja, tradenomi Järvenpää
365 Kettunen Antti viestintäpäällikkö, yhteiskuntat. maisteri Kerava
366 Kommonen Ulla työhönvalmentaja Vihti
367 Komonen Jenni liiketalouden opiskelija Järvenpää
368 Kouhia Juhani eläkeläinen Hyvinkää
369 Lohikoski Pia kansanedustaja, valtiot. maisteri Kerava
370 Länsiharju Ulla luokanopettaja, eläkeläinen Vantaa
371 Moradi Said diplomi-insinööri Espoo
372 Mäkelä Mika sopimusalavastaava Kerava
373 Nieminen Juha IT-asiantuntija Vantaa
374 Nokelainen Inka assistentti Vantaa
375 Ojala-Ruuth Paula eläkeläinen Porvoo
376 Pahtela Niina lähihoitaja, luottamusmies Vantaa
377 Palonen Anni elintarviketyöntekijä Vantaa
378 Penttilä Jukka eläkeläinen, ICT-ohjaaja Hyvinkää
379 Piazza Sanna laivatarjoilija, life coach Vantaa
380 Pietiläinen Jukka toiminnanjohtaja, yhteiskuntat. tohtori Vantaa
381 Pouttu Keijo kelloseppä, huoltoteknikko Nurmijärvi
382 Puhjo Saija sosiaaliohjaaja Helsinki
383 Rummukainen Mari suunnittelija Espoo
384 Ruuth Aulis eläkeläinen Porvoo
385 Saarinen Antti kirvesmies Espoo
386 Saramo Jussi kansanedustaja Vantaa
387 Selkämaa Tauno vaatturimestari, eläkeläinen Hyvinkää
388 Sillanpää Minttu ammattiliittotyöntekijä, hum. kandidaatti Vantaa
389 Tamminen Liisa pääluottamusmies Mäntsälä
390 Tilander Liisa eläkeläinen Vantaa
391 Tuomisto Leena osastosihteeri, sairaanhoitaja Nurmijärvi
392 Törmänen Riitta laborantti, eläkeläinen Kerava
393 Uotila Kari eläkeläinen Espoo
394 Walls Mika-Erik lehtori, työhyvinvointitutkija Espoo
395 Vastamäki Jaakko eläkeläinen Vantaa
396 Weckström Jonna lähihoitaja, opiskelija Kerava
397 Vihervä Lauri aluetoimitsija Helsinki
398 Öystilä Karoliina viestintäpäällikkö, päätoimittaja Vantaa

HOK-Elannon vaalisivusto