Jäsenäänestys puoluekokousedustajista

Vasemmistoliiton ylin päättävä elin on kerran kolmessa vuodessa järjestettävä puoluekokous. Yleensä puoluekokous on järjestetty kesäkuussa, mutta vuoden 2019 vaalikiireistä johtuen on puoluehallitus päättänyt siirtää kokouksen syksylle. Näin ollen puoluekokous järjestetään 15. – 17.11. Kuopiossa. Puoluekokouksessa valitaan henkilöt puolueen johtotehtäviin ja hyväksytään poliittisia asiapapereita, jotka ohjaavat puolueen toimintaa puoluekokouskauden ajan.

Helsingin Vasemmistoliitto saa jäsenmääräänsä perustuen puoluekokoukseen 52 edustajaa, joka on kuusi edustajaa enemmän kuin vuonna 2016. Piirijärjestön hallitus on pyytänyt paikallisyhdistyksiä nimeämään edustajia puoluekokousvaaleja varten ja näitä nimiä tulikin 18.8. asetettuun takarajaan mennessä runsaasti, peräti 94 kappaletta. Näin ollen Vasemmistoliiton sääntöjen mukaan puoluekokousedustajista on järjestettävä ”salainen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuva jäsenäänestys” (Vasemmistoliiton säännöt, 16§)

Tässä jäsenäänestyksessä ovat äänioikeutettuja henkilöt, jotka
– ovat jonkun Helsingin Vasemmistoliiton paikallisyhdistyksen jäseniä
– ovat puolueen jäseniä ja joiden kotipaikka on Helsingin Vasemmistoliiton toiminta-alueella
– ovat maksaneet jäsenmaksunsa 31.5.2019 mennessä

Vaaleissa noudatetaan henkilökohtaista, suhteellista vaalitapaa. Äänestäjä saa vaalissa äänestää yhtä ja enintään kymmentä (1-10) ehdokasta harkitsemassaan mieluisuusjärjestyksessä. Mitä mieluisampi ehdokas on, sitä enemmän hän saa äänestäjältä ääniä.

Piirihallituksen valitsema vaalilautakunta valmistelee äänestysmateriaalin ja lähettää sen postitse äänioikeutetuille jäsenille syyskuun ensimmäisellä viikolla. Äänestysaikaa on 26.9. klo 16.00 saakka. Huomaathan, että äänestysmateriaali lähetetään ainoastaan äänioikeutetuille jäsenille, eli heille, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 31.5. mennessä.

Vaalimateriaalin mukana toimitetaan äänestyslippu, vaalikuori, äänen palautuskuori ja äänestyksen tarkemmat ohjeet. Äänestysaikaa on 26.9. klo 16.00 asti, jonka jälkeen puoluetoimistolle saapuneet äänet hylätään ja tuhotaan. Vaalilautakunta suosittelee hoitamaan äänestyksen mahdollisimman nopeasti, ottaen huomion postinkulun mahdollisen hitauden.

Jos olet varma, että olet maksanut jäsenmaksusi 31.5. mennessä, mutta et ole saanut 15.9. mennessä äänestysmateriaalia, ota yhteyttä toiminnanjohtajaan.