Helsingin piirijärjestö: Lisää työntekijöitä Helsingin vanhusten palveluihin!

Kannanotto hyväksyttiin kevätpiirikokouksessa 26.9.2020.

Vasemmiston Helsingin piirin mukaan hoitoa ja turvallista asumista tarvitsevien ongelmaan on yksinkertainen ratkaisu: palkataan tarpeeksi vanhuspalvelujen työntekijöitä ja lisätään kaupungin omia palvelutaloja ja hoitokoteja.

“Helsingissä vain hyvin huonokuntoiset vanhukset pääsevät kaupungin tuella ympärivuorokautiseen palvelutaloihin. Palvelutaloissa ja kotihoidossa on kova työntekijäpula ja suuri vaihtuvuus”, varapuheenjohtaja Galia Suaréz Katainen sanoo.

Marinin hallitus on päättänyt lisätä tuntuvasti lähihoitajia palvelutaloihin tällä eduskuntakaudella. Lähihoitajien ammattiliitto Super ajaa heille palkankorotusta, joka kannustaa ammattilaisia lähtemään takaisin vanhuspalveluihin. Myös muita työntekijöitä kuin lähihoitajia on palkattava tarpeeksi, jotta lähihoitajat voivat keskittyä hoitotyöhön.

“Samalla pitää parantaa kotipalvelun työntekijöiden palkkoja ja työoloja. Muuten kotihoidon työntekijöitä siirtyy palvelutaloihin. Sen seurauksena kotona asuville vanhuksille jäisi nykyistäkin huonommat palvelut. Pula kotihoidosta heikentää kotona asuvien kuntoa ja lisää sairastamista”, Galia Suaréz Katainen toteaa.

Helsingillä olisi kuitenkin varaa hoitaa vanhukset hyvin. Helsinki jopa alensi kunnallisveroa, vaikka iäkkäiden ja lasten palveluissa on kova työvoimapula. Myös Sipilän hallituksen verojen alennukset ja kuntien palvelujen vähennykset näkyvät.

Kaupungin hoivakoteihin, palvelutaloihin ja kotipalveluun käytettävät rahat luovat työpaikkoja. Näiden palvelujen peruskorjaus tuottaa kaiken ikäisille hyvää elämää ja uskoa tulevaisuuteen.

Lisätietoja:

Galia Suaréz Katainen
Helsingin vasemmiston varapuheenjohtaja
050 570 7924
galiask [at] outlook [dot] com