Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä: Omaishoidon tuen muutokset käsiteltävä uudelleen

Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmän mielestä omaishoidon tukimuutokset tulisi käsitellä sote-lautakunnassa. Omaishoidon tuen muutoksessa moni asia on mennyt toisin kuin pitäisi, kirjoittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Anna Vuorjoki blogissaan.

Muutoksista päätettiin sosiaali- ja terveysvirastossa ilman mitään poliittista tai kansalaiskeskustelua. Periaatteessa sosiaali- ja terveyslautakunnalla olisi oikeus kumota virastopäällikön tekemät päätökset. Tätä niin sanottua otto-oikeutta pitää käyttää kahden viikon sisällä päätöksestä. Virastopäällikkö päätti omaishoidon tuen muutoksista lautakunnan joulutauon aikana, jolloin seuraavaan kokoukseen oli yli kaksi viikkoa aikaa. Käytännössä siis säännösten porsaanreiän vuoksi lautakunnan oli mahdotonta käyttää sille kuuluvaa päätösvaltaa.

Kriteereitä on muutettu virkamiespäätöksenä niin, että osalla tuensaajista tuki pienenee ja osalta loppuu kokonaan. Omaiset ovat muutenkin hyvin lujilla: työ on hyvin kuormittavaa ja sitoo ympärivuorokautisesti. Uupumisen riski on todellinen, sanoo Anna Vuorjoki. ”Taloudellinen turva tukee omaisten jaksamista, ja tuen on oltava riittävällä tasolla. Tukea pitäisi ennemmin vahvistaa kuin heikentää.”

Aina jos kuntalaisten saamia tukia päätetään heikentää, pitää päätöksen vaikutukset arvioida etukäteen huolella. Päätöstä tehtäessä pitäisi olla täysin selvää, keiden kaikkien tuki heikkenee ja miten se vaikuttaa näiden ihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Tällaista arviota ei ole ainakaan lautakunnalle esitetty, ja siksikin asian uudelleenkäsittely on tarpeen.

”Ennen kaikkea on pohdittava, miten huolehditaan jokaisen omaishoitajan taloudellisesta selviytymisestä. Niin virkamiehillä kuin lautakunnan jäsenilläkin on vastuu huolehtia siitä, että omaishoitajia ei jätetä pulaan”, Vuorjoki toteaa.

”Perusteluksi ei riitä, että osalla omaisista tuki nousee ja yhteensä kaikille omaisille maksetaan palkkioita enemmän kuin ennen. Tuen saajana jokainen omainen on yksin, eikä yhden omaisen palkkion korottaminen auta toista, joka jää vaille tukea.”

Lisätietoja: valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo, 040 555 9409
Anna Vuorjoki, 050 337 0689