Vasemmisto haastaa Helsingin laatimaan oman työllistämisbudjetin – Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut rajusti

Helsingissä työllisyyskehitys on talouden noususuhdanteen myötä parantunut ja työttömyys on alentunut kaikissa ikäryhmissä. Kuitenkin Helsingissä oli vuoden alussa 35 000 ihmistä vailla työtä, joista joka kolmas on pitkäaikaistyötön (yli 12 000).

Vuoden lopussa Helsingissä oli kaikkiaan 22 300 vaikeasti työllistyvää työnhakijaa. Kymmenessä vuodessa vaikeasti työllistyvien määrä on lähes kaksinkertaistunut.

KELA:n tietojen mukaan uuden aktiivimallin ehdot Helsingissä kykeni täyttämään vain 41.5% työttömistä. Näin leikkuri tulee kohdistumaan lähes 60%:iin työttömistä. Malli voi johtaa vaikeisiin, jopa kohtuuttomiin tilanteisiin. Henkilö ei voi itse päättää siitä, palkkaako työnantaja hänet töihin tai onko viranomaisilla riittävästi voimavaroja tarjota työllisyystoimenpiteitä.

Helsinki on maksanut mieluummin yli 60 milj. euroa Kelalle ns. sakkomaksua kuin työllistänyt ihmisiä. Helsingin kaupunki maksoi viime vuonna pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta 61,8 miljoonaa KELA:lle. Sakkomaksu tulee, kun kunta ei pysty osoittamaan pitkäaikaistyöttömälle työ- tai harjoittelupaikkaa tai paikkaa työpajassa. Vastuu pitkäaikaistyöttömyydestä on jaettu valtion ja kuntien kesken. Kuntien on pitänyt maksaa osuus pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta vuodesta 2006 lähtien. Nykyisin osuus on puolet yli 300 päivää työttöminä olleista ja 70 prosenttia yli 1 000 päivää työttöminä olleista.”

Helsingin Vasemmistoliitto vaatii uutta ajattelua ja suunnanmuutosta Helsingin talous- ja työllisyyspolitiikassa. Esitämme pormestari Vapaavuorelle haasteen rakentaa Helsingin v. 2018 talousarvio kaupunkilaisten työllistämisen ja samalla palvelujen kehittämisen lähtökohdista. Pormestarin ensimmäinen budjetti muistetaan verojen alentamislinjasta, jonka seurauksena tänäkin vuonna monia kaupunkilaisten palveluja joudutaan heikentämään. Nyt on paikka suunnanmuutokselle. Työllisyyden ja palvelujen parantaminen on oltava ykkösasia.

Helsingin Vasemmistoliitto esittää mm. seuraavia konkreettisia toimenpiteitä:

  1. Helsingin kaupunki laatii toimenpideohjelman työllisyyden parantamiseksi ja mm. pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Ohjelman toteutukseen osoitetaan ainakin tuo 60 miljoonaa, joka nyt maksetaan KELA:lle sakkomaksua vuosittain.
  2. Kaupunki laatii konkreettisen toimenpideohjelman kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannon turvaamiseksi, selvittää kaupungin oman rakennusyhtiön tarpeen ja sen miten yksityiset rakennusyhtiöt saadaan sitoutumaan vuokra-asuntojen rakentamiseen. Helsingin tulee nopeuttaa merkittävästi suunnitelmia sisäilmaongelmaisten koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten tilojen korjaamiseksi.
  3. Vaikeasti työllistyvien työllistämiseksi kaupunki käyttää kokonaisuudessaan sillä käytettävissä olevat valtion työllisyysmäärärahat mm. palkkatukeen esim. 3-sektorin toimijoille, sosiaaliseen ja kuntouttavaan työtoimintaan ja nuorten työpajatoimintaan. Helsingin kaupunki valvoo aktiivisesti, että erilaiset työllistämistoimet eivät johda palkattoman työn hyväksikäyttöön tai harjoittelijoiden kierrättämiseen.

Helsingin kaupunki on merkittävä yksittäinen työantaja. Kaupunki voi aktiivisella työllisyyspolitiikalla vaikuttaa paljon työllisyystilanteeseen. Samalla Stadin on oltava hyvä työantaja, joka maksaa elämiseen riittävää palkkaa. Tulevassa talousarviossa on merkittävästi parannettava mm. varhaiskasvatuksen työntekijöiden palkkausehtoja, jotka ovat jopa häpeäksi kaupungille.

Nuorten tulevaisuuden kannalta oleellisinta on luoda jokaiselle nuorelle peruskoulun jälkeen polku koulutukseen ja työelämään. Helsingissä tarvitaan uusia toimenpiteitä kuten lisää koulutuksen aloituspaikkoja ja työharjoittelupaikkoja, jotta yksikään nuori ei peruskoulun jälkeen jää tyhjän päälle. Nuoren taloudellinen asema ei saa muodostaa estettä kouluttautumiselle.

Lisätietoja tästä Helsingin Vasemmistoliiton piirikokouksessaan 7.4.2018 hyväksymästä kannanotosta antaa:

Helsingin vasemmiston puheenjohtaja
Neea Kilkki
040 569 0030
neea [dot] kilkki [at] gmail [dot] com