Tehdään suunnanmuutos työllisyyspolitiikkaan, ihmisten rankaisu lopetettava

Työttömyysluvuilla kikkailun, rangaistusten ja ihmisten pompottelun tilalle tarvitsemme suunnanmuutoksen työllisyyspolitiikassa. Aktiivimalli on kumottava ja aktiivimalli II:n valmistelu on lopetettava. Syyllistämisen ja epävarmuuden tilalle kaikille on taattava kohtuullinen ja turvattu toimeentulo. Työelämä on epävarmaa, pirstaloitunutta ja vakituisen kokoaikaisen työn löytäminen on vaikeaa. Työllisyyden parantamiseksi tarvitsemme lisää paremmin resurssoituja julkisia työvoimapalveluita, koulutusta ja ohjausta alan vaihtoon tai yrityksen perustamiseen sekä riittäviä palkkatukimäärärahoja, vaatii Vasemmistoliiton Helsingin piirin piirikokous.

Kansainvälinen noususuhdanne on saanut Suomen talouden kasvamaan n. 3% vauhdilla. Yritykset jakavat muhkeita miljardiluokan osinkoja. Tästä huolimatta heikoimmassa asemassa olevien ahdinko kasvaa. Lähes 300 000 ihmistä on vailla työtä ja heistä n. 85 000 on ollut ilman työtä yli vuoden. Hallitus on valinnut työttömyyden vähentämisen keinoiksi työttömyysturvan leikkaukset ja suunnittelee karenssien lisäämistä. Työttömyysturvan heikennykset eivät lisää työpaikkoja, vaan ainoastaan vaikeuttavat työtä vailla olevien tilannetta.

Hallitus näkee työtä vailla olevat ihmiset ennen kaikkea kulueränä. Taustalla on puhdas oikeistolainen ideologia, jonka mukaan työttömyys ei johdu talouspolitiikasta, vaan ihmisen ominaisuuksista ja teoista. Työttömyysturvan kestoa on lyhennetty ja sen ehtoja on heikennetty. Räikeä huononnus on eduskunnassa oikeiston niukalla enemmistöllä läpi ajettu työttömyysturvan ns. aktiivimalli, joka leikkaa ennestään niukasta työttömyysturvasta 4,65 % kuukaudessa, mikäli työnhakija ei täytä hallituksen mielivaltaisesti asettamia ehtoja.

Huhtikuun alkuun mennessä noin puolet Kelan työttömyysetuuksia saavista ei onnistunut täyttämään aktiivisuusehtoa, koska he eivät ole päässeet töihin, saaneet tuloa yrittäjinä tai mahtuneet työllistymistä edistäviin palveluihin. Aktiivimallista on muodostunut työttömyysturvan leikkuri, jonka avulla hallitus karsii työttömyyden kustannuksia. Tämän lisäksi hallitus valmistelee jo aktiivimalli II:sta, jossa aktiivisen työnhaun määritelmää tiukennetaan entisestään edellyttämällä työttömiä raportoimaan hakemistaan työpaikoista kerran viikossa. Jos näin ei tee, rangaistuksena on kahden kuukauden karenssi. Työttömyysturvan aktiivimalli on surullinen osoitus siitä, että hallitus näkee työtä vailla olevat ihmiset vain passiivisina etujen saajina, joilla ei ole motivaatiota työllistyä.

Lisätiedot:

Helsingin Vasemmiston puheenjohtaja
Neea Kilkki
040 569 0030