Ryhmäkanneoikeus laajennettava myös järjestöille

Julkinen ryhmäkanneoikeus on tällä hetkellä vain viranomaisilla kuluttaja-asioissa. Ryhmäkanneoikeus on Suomessa hyvin suppea verrattuna muihin Pohjoismaihin tai Euroopan valtioihin. Ryhmäkanteen suurimpia hyötyjä ovat sen vaikutukset riitatilanteiden ennaltaehkäisyyn ja heikommassa asemassa olevien puolustamiseen. Varsinkin globalisoituvassa työelämässä tämä toimisi hyvänä suojana kaikille yksittäisille työntekijöille, jotka eivät välttämättä osaa tai uskalla vaatia oikeuksiaan.

– Tällä hetkellä työehtosopimusten loukkaamisia valvovat ammattiliitot, joiden pitää pystyä toimimaan helpommin ja nopeammin myös yksittäisen henkilön puolesta. Lainvastaisessa toiminnassa yksilön voi olla vaikea nostaa asiasta kanne. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi työnantajan uhkailu, pelko leimautumisesta tai jopa työnsä menettämisestä, kommentoi Uudenmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Antero Eerola.

– Tasa-arvolakia valvoo taas tasa-arvovaltuutettu ja työsuojelulakia valvoo työsuojeluviranomainen. Näiltä kaikilta tahoilta puuttuu oikeus ryhmäkanneoikeuden nostamiselle, joka toimisi vahvana ennaltaehkäisevänä tekijänä, jatkaa Helsingin Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Niina Kari.

Ryhmäkanneoikeuden avaaminen kaikelle kansalle voisi synnyttää tarpeetonta epävarmuutta yhteiskuntaan. Uudenmaan ja Helsingin Vasemmistoliitot ajavat ryhmäkanneoikeutta vastuullisille ja omaan alaansa perehtyneille edunvalvojille, jotka lähtökohtaisestikin valvovat kyseisiä lakeja. Asioihin perehtyneet järjestöt ja virkamiehet, varsinkin ne, jotka pääasiallisesti valvovat lakeja tai jäsentensä etuja, voisivat näin suorittaa tehtäväänsä tehokkaammin.

Kanneoikeuden laajentaminen hyödyttää myös elinkeinoelämää, sillä se hillitsee väärinkäytöksiä ja epäoikeutettua kilpailuetua ja näin tukee sopimuksia noudattavaa yritystoimintaa. Tasapainoinen työmarkkinatoiminta on kaikkien etu.

– Ajamme kanneoikeutta työtä, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ympäristöä valvoville rekisteröidyille yhdistyksille ja valtion virastoille, Eerola ja Kari täsmentävät.

Lisätietoja antaa
Niina Kari, ninnu.net(at)gmail.com