Ympäristö ja ihmisoikeudet on huomioitava kaikissa päätöksissä

Uusiutuvaa energiaa

Ilmastonmuutos on pysäytettävä. Vasemmisto kannattaa nopeita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on hiilineutraali Helsinki. Kivihiilen käytöstä energian ja lämmön tuotannossa on luovuttava ja korvattava se uusiutuvalla energialla.

Helsingin kaupungin sekä asuin- että muissa kiinteistöissä on käynnistettävä aurinkoenergian hyödyntäminen. Tästä on tehtävä oma ohjelma. Maalämmön käyttöä on lisättävä, missä se on mahdollista. Tuulienergian hyödyntämistä on lisättävä.

Luontoa säästävää asunto- ja liikennepolitiikkaa

On toteutettava ratkaisuja, jotka takaavat puhtaan ilman ja terveellisen kaupunkiluonnon. Kaupungin viheralueita on suojeltava ja Keskuspuisto on säilytettävä nykyisellään. Luonnolla on itseisarvo myös kaupungissa.

Joukkoliikenteessä on siirryttävä nopeutetulla ohjelmalla sähköisten kulkuvälineiden lisäämiseen ja dieselin käyttöä on korvattava siirtymällä sähkö-, biopolttoaine- ja kaasukäyttöisten bussien ja kuorma-autojen sekä työkoneiden käyttöön.

Rakentamisessa on voimakkaasti lisättävä ekologista suunnittelua. Puurakentamista tulee lisätä. Kattoja on hyödynnettävä myös viherrakentamiseen.

Helsinki kantaa ympäristövastuunsa

Jätteiden syntyä tulee ehkäistä ja kierrätystä kehittää ja tehostaa nykyisestä.

Helsinki kunnioittaa ihmisoikeuksia ja edistää demokratiaa

Kaupungin on otettava aktiivisesti kantaa rasismia ja syrjintää vastaan ja huomioitava asukkaiden moninaiset taustat.

Feminististä kuntapolitiikkaa pitää edistää ja huomioida yhdenvertaisuuden näkökulma kaikessa päätöksenteossa.

Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia on lisättävä.

Kaiken päätöksenteon on perustuttava ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen periaatteisiin.