Kulttuuri ja liikunta kuuluvat kaikille

Kulttuuria lähiöihin yhdessä asukkaiden kanssa

Helsinki on kulttuurista, liikunnasta ja luonnosta tunnettu kaupunki. Tätä on kehitettävä edelleen ja taattava kaikille tasavertaiset mahdollisuudet nauttia niistä.

Helsingin on tuettava osallistavaa ja kaupunkilaisten itse tekemää taidetta. Kulttuurihankkeita ja kirjastoja on tuettava ympäri kaupunkia.  Erityisesti on tuettava projekteja ja työryhmiä, joissa ammattilaiset ja harrastajat yhdessä tuottavat kulttuuria. Lasten, nuorten ja erityisryhmien, kuten esimerkiksi vammaisten ja maahanmuuttajien, mahdollisuuksia kokea ja tehdä taidetta on myös lisättävä. Asukastalojen toiminta on turvattava.

Omia museoita tuettava

Nykyisten museoiden ja kirjastojen ylläpitoon ja näyttelyiden tuottamiseen pitää Helsingissä budjetoida enemmän rahaa. Kaikissa julkisin varoin tuetuissa kulttuurilaitoksissa on tarjottava ilmaislippuja alle 18-vuotiaille ja erityisryhmille.

Lähikirjastot säilytettävä

Tulevaa keskustakirjastoa tulee kehittää kansalaisten avoimena olohuoneena. Lisäksi on pidettävä huolta siitä, että lähikirjastojen palvelut ovat saatavilla kaikkialla Helsingissä, myös uusilla asuinalueilla. Keskustakirjastoon satsaaminen ei saa olla pois lähikirjastoilta. Kaupungin on myös turvattava kirjastojen henkilöstöresurssit ja mahdollisuudet ylläpitää monipuolisia kokoelmia. Kirjastojen on vastattava ihmisten kulttuuritarpeisiin ja seurattava teknologista kehitystä.

Lisää ilmaisia liikuntapaikkoja

Nuorten liikuntaharrastukset voivat maksaa satoja, jopa tuhansia euroja vuodessa. Kaupungin on tarjottava ilmaisia tai edullisia liikuntatiloja ja harrastusmahdollisuuksia eri puolilla kaupunkia. Helsinkiläiset tarvitsevat matalan kynnyksen lähiliikuntapaikkoja. Erityisesti tarvitaan yhdessä nuorten kanssa suunniteltuja ja heidän tarpeitaan täyttäviä liikuntapuistoja – myös uusille asuinalueille. Tilojen lisäksi tarvitaan myös ohjaajia ja lähiöliikunnan resurssit on turvattava.

Kaupungin on panostettava kuntouttavaan ja ennaltaehkäisevään liikuntaan, joka on äärimmäisen tärkeää monissa sairauksissa. Erityisesti on tuettava huonokuntoisten ja vähän liikkuvien asukkaiden kuntoilua kaikissa ikäryhmissä.

Virkistysalueita ei saa tuhota

Luonnontilaisia puistoja ja metsäalueita on säilytettävä asukkaiden virkistysalueina. Helsingin kaupungin merellisyyttä on painotettava ja kaupungin edustan saarien virkistyskäyttöä on kehitettävä. Keskuspuisto on säilytettävä kokonaisuutena.