Kaikille oikeus hyvään asumiseen

Lisää kohtuuhintaista asumista

Asumisen kustannukset ovat nousseet Helsingissä kestämättömälle tasolle. Muualla Suomessa asumiseen kuluu keskimäärin 28 prosenttia tuloista, mutta Helsingissä osuus saattaa yksinasuvilla nousta jopa 60 prosenttiin.

Asuinkustannusten nousu taittuu vain rakentamalla merkittävästi lisää kunnan omia, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Helsingin on tehtävä osansa asuntopulan helpottamiseksi, mutta ongelman ratkaiseminen vaatii koko metropoliseudun laajuista yhteistyötä sekä monipuolisten ja elävien aluekeskusten kehittämistä.

Rakentamista tulee vauhdittaa myös Helsingin omalla rakennusyksiköllä, joka toteuttaisi rakentamisen. Oma yksikkö kannattaa jo taloudellisista syistä, lisäksi se tuo läpinäkyvyyttä rakentamisen todellisiin kustannuksiin ja parantaa rakentamisen laatua.

Rakennettava 10 000 asuntoa vuodessa

Helsingin kaupungin vuosittainen asuntotuotantotavoite on nostettava 10 000 asuntoon (2016: 6000 asuntoa). Kohtuuhintaisten ja säänneltyjen ARA-vuokra-asuntojen osuutta asuntotuotantotavoitteesta tulee nostaa nykyisestä 25 prosentista 33 prosenttiin, samoin HITAS- ja asumisoikeusasuntojen.

Uusien asuinalueiden rakentamiseen tulee investoida rohkeasti nyt kun tarve on suurin. Rakentamisen vauhdittaminen on kokonaistaloudellinen ja hyvinvointia lisäävä investointi, joka maksaa itsensä takaisin.

Laadukas asuinympäristö kuuluu kaikille

Helsingin ei tule karsia asumisen tai kaupunkiympäristön laatuun liittyvistä laatutavoitteista asumisen kustannusten laskemisen toivossa. Asumisen hintaa eivät nosta rakennuskustannukset tai normit, vaan suurten rakennusliikkeiden säätelemä asuntotuotannon taso.

Täydennysrakentamalla aluekeskustojen tuntumaan ja uusien kaupunkibulevardien varrelle Helsinkiin mahtuu lisää asuntoja ja asukkaita. Tärkeä osa tiivistyvää kaupunkia on myös kaupunkiluonto, joka parantaa viihtyisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuksia ulkoiluun, leikkiin ja pelailuun.

Asukkaat tulee ottaa mukaan kaavoitukseen jo varhaisessa vaiheessa – yhteissuunnittelun keinoin paranee niin asukasdemokratia kuin itse kaavasuunnitelmakin.

Rakentaminen vaatii tuekseen kestävää taloudenhoitoa

Kaupungin tulee pääsääntöisesti osoittaa rakentaminen vuokratonteille tontin myynnin sijaan. Tämä mahdollistaa kaupungille tasaisen tulovirran pitkälle tulevaisuuteen. Rakentamattomien tonttien kiinteistöveroa tulee nostaa asuntotuotannon vauhdittamiseksi. Vero on nostettava vähintään samalle tasolle kuin Espoossa ja Vantaalla.

Asuminen on perusoikeus myös nuorille

Yli puolet Suomen lähes 8000 asunnottomasta asuu Helsingissä ja heistä joka viides on nuori. Nuorten asunnottomuutta on ehkäistävä tarjoamalla heille kohtuuhintaisia asuntoja.

Häätötilanteessa sekä perheille että yksin asuville toimeentulotuen saajille on tarvittaessa tarjottava kaupungin vuokra-asunto. Asumisongelmien ehkäisyä tulee tukea riittävin henkilöstöresurssein.