Vaalikärjet

Sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon

 • Monipuoliset palvelut saatava läheltä ja helposti kaupungin omalta sosiaali- ja terveysasemalta.
 • Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut turvattava ajoissa tarvitseville.
 • Ennaltaehkäisyyn panostettava.

Lue lisää

Tolkkua työelämään ja toimivaa elinkeinopolitiikkaa

 • Itsensätyöllistäjille ja pienyrittäjille työtiloja ja neuvontaa.
 • Helsingin tulee järjestää vaikeammin työllistyville töitä normaalein työehdoin.
 • Helsingin kaupungista hyvä työnantaja – reilut työolot ja palkat.

Lue lisää

Kaikille oikeus hyvään asumiseen

 • Edullisia ja laadukkaita kunnallisia vuokra-asuntoja.
 • Yksiöitä ja kaksioita painotettava asuntotuotannossa.
 • Kaupungille oma rakennusyksikkö tuottamaan kestävää asumista.

Lue lisää

Edullinen joukkoliikenne ja toimiva kevyenliikenteen verkosto

 • Liikkumisen kaupungissa oltava edullista ja esteetöntä.
 • Lisää sujuvaa raideliikennettä ja toimiva pyörätieverkosto.
 • Lisää joukkoliikennettä öisin ja viikonloppuisin.

Lue lisää

Tasa-arvoista kasvatusta ja koulutusta

 • Jokaiselle lapselle oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen pienessä ryhmässä.
 • 1.-4.-luokkalaisille oikeus aamu- ja iltapäivätoimintaan.
 • Laadukas peruskoulu ja toisen asteen opiskelupaikka kaikille.
 • Maksuttomat oppimateriaalit lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.

Lue lisää

Kulttuuri ja liikunta kuuluvat kaikille

 • Kirjastot ja kulttuuripalvelut lähelle asukkaita.
 • Liikuntapaikkoja toteutettava kaiken ikäisille yhdessä alueiden asukkaiden kanssa.
 • Ennaltaehkäisevän terveysliikunnan pitää olla osa kaupungin muita peruspalveluita.

Lue lisää

Ympäristö ja ihmisoikeudet huomioitava kaikissa päätöksissä

 • Kivihiilen käytöstä luopumista edistettävä ja korvattava kivihiili uusiutuvalla energialla.
 • Puhdas ilma ja kaupunkiluonto otettava huomioon asunto- ja liikennepoliittisissa ratkaisuissa.
 • Kaiken päätöksenteon on perustuttava ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen periaatteisiin.

Lue lisää