Valteman för Vänstern i Helsingfors

Suomi   Svenska   English   Davvisámegiella   Romani   Somali   По-русский   سۆرانی   العربية

Vänstern i Helsingfors har lyft fram ur Vänsterns valprogram speciellt sådant som rör Helsingfors

SOCIAL OJÄMLIKHET – Ett gott liv för alla

Den ökande sociala ojämlikheten syns i Helsingfors bl.a. som skillnader i hälsa och utbildning mellan stadsdelarna.
– Vi inför ett 760 euros tak för patientavgifter inom social- och hälsovården. Alla ska ha rätt till en tillräcklig och bra vård.
– Vi bekämpar fattigdomen genom att sänka kostnaden för boende och förnyar socialskyddet och går mot basinkomst. Alla ska ha rätt till en värdig utkomst.
– Det finns många olika slags helsingforsare. Därför främjar vi icke-diskriminering.

KLIMATFÖRÄNDRINGEN – Sista stunden att agera är nu

Klimatförändringen berör också Helsingfors och vi måste göra vår andel i att bekämpa den. Finlands och Helsingfors klimatmål måste skärpas.
– Stadsnaturen har en roll som kolsänka och garant för biodiversitet. Därför ska vi värna om stadsskogarna, öarna och stränderna.
– Vi främjar utsläppsfri trafik genom att satsa på spårtrafik.
– Både i Helsingfors och i Finland ska vi sluta använda stenkol senast 2025.

ARBETSLIVET OMFORMAS – Utbildning är den bästa försäkringen

Arbetslivets förändring syns i Helsingfors. Digitaliseringen innebär jobb, också inom låglönebranscher. Men det finns inte nog med arbetstagare, bl.a. för att boendekostnaderna är höga.
– Lönen ska räcka till en skälig utkomst. Därför arbetar vi för en lag om minimilön och för jämställda löner samt sätter gränser för när nollavtal får tillämpas.
– När arbetslivet förändras är utbildning den bästa försäkringen. Vi genomför en avgiftsfri utbildning på alla stadier, garanterar att arbetslösa oberoende av ålder har rätt till utbildning och främjar omskolning.
– Ett jämställdare arbetsliv kräver en jämställdare modell för familjeledighet (6+6+6).

Läs mer om Vänsterförbundets teman och värderingar här.