Helsingforsvänsterns kandidater i riksdagsvalet

2, Zahra Abdulla: Jag är Zahra Abdulla, barnmorska. Mitt arbetsfält är omväxlande och inbegriper allt från spädbarn till åldringar. En av mina styrkor är kännedomen av olika slags familjer. Till mina vanor räknar jag en positiv livsattityd och ett genomgående ekologiskt tänk. Jag njuter av joggingturer och att sitta på stranden.

3, Outi AlanenSkådespelare, när- och akutvårdare, ersättare i Helsingfors stadsfullmäktige och ledamot i räddningsnämnden. Mina valteman är arbete, mental hälsa och fredsarbete. I fullmäktige har jag gjort en motion för att få tillbaka vår egen psykjour. Jag sitter i styrelsen för föreningen för narcissisters offer. Där leder jag kamratstödsgrupper. Jag verkar också i styrelsen för föreningen för mental hälsa i Helsingforsregionen.

4, Paavo Arhinmäki: Jag heter Paavo Arhinmäki, bor i Hertonässtrand och är en 42-årig far till två döttrar under skolåldern. Jag är riksdagsledamot och ledamot i stadsfullmäktige. Trots att jag verkat länge inom politiken har min glöd för att få till stånd förändring inte falnat. Tvärtom, Sipiläs regering har tänt den i ljusan låga. Jag vill arbeta för rättvisa, solidaritet och jämlikhet varje dag.

5, Mira-Veera Auer:Jag heter Mira-Veera Auer, mamma och snuttjobbare inom servicebranschen. Hela mitt liv har jag bott i Helsingfors förorter och jag har arbetat på restaurang, i lager och nu senast som expedit. Jag är ledamot i fullmäktige för Servicefacket PAM, aktiv inom hyresgästföreningen i Heka samt medlem i Helsingfors social- och hälsovårdssektion. Jag kämpar alltid för rättvisa och mot fattigdom.

6, Ilpo Haaja: Jag är en 60-årig hederlig donare och sedan länge plåtslagare och huvudförtroendeman på fulltid vid Helsingfors varv. Jag har ett starkt fackligt kunnande i ryggen och erfarenhet som både förtroendeman och inom fackens administration. Jag har verkat länge inom politiken bl.a. i distriktsstyrelsen för Vänsterförbundet i Helsingfors både som medlem och vice ordförande, som ordförande för partiavdelningen Länsi-Helsingin vasemmisto, som ersättare i partistyrelsen. Dessutom har jag innehaft kommunala förtroendeuppdrag bl.a. som ordförande för handikapprådet, som medlem i olika nämnder och stiftelser samt medlem i styrelsen för Helsingfors hamn. Jag är en expert inom arbetslivet men inte heller främmande för saker som ansluter till funktionsvariationer.

7, Veronika Honkasalo: Jag är Veronika Honkasalo bosatt i Stapelstaden, ledamoti stadsfullmäktige, vice ordförande för Vänsterförbundet, ungdomsforskare och mor till två skolbarn. Mitt mål är ett jämlikt och rättvist samhälle där var och en kan bygga och bo. Välmående och rätten till ett liv tillkommer också kommande generationer. Finland behöver modiga beslutsfattare som är fast beslutna att bekämpa klimatförändringen och värna om goda välfärdstjänster.

8, Sirkku Ingervo: De 26 år jag tillbragt i kommunalpolitiken har format mig till att bli en idog försvarare av förorter och ensamförsörjare. Jag kämpar för en jämlik och avgiftsfri utbildning, rättvis familjepolitik och ren luft. Jag är alltid på den svagares sida. Till utbildning är jag speciallärare, elevhandledare och socialarbetare. Politiken behöver en moders hjärta och en kvinnas vishet.
Facebook

9, Mai Kivelä: Jag är helsingforsisk ledamot i stadsfullmäktige och medborgaraktivist, MA in Environment and Development och tvåbarnsmor. Yrkesverksam som verksamhetsledare för Animalia. Jag ställer upp för att jag vill göra mitt allt för att bekämpa klimatförändringen. Jag är och förblir fast besluten att verka för ekologisk hållbarhet och människors jämlikhet. #klimatet #feminism #basinkomst

10, Heikki Kuula: Framför allt är jag en 35-årig familjefar från Helsingfors. Jag livnär mig själv och min familj på musik och hör till Malmgårdsbördiga bandet Teflon Brothers. Dessutom gör jag musik solo. Jag anser att ungdomsarbete, avgiftsfri utbildning och andra välfärdstjänster borde satsas mer på och medlen därtill ska komma genom en strängare beskattning av rika och storföretag. Mitt sikte är inställt på riksdagen och jag gör allt jag kan för att framtidens barn ska ha samma möjligheter som erbjudits mig.

11, Lauri Linna: 25-årig juridikstuderande från Helsingfors. Ordförande för Vänsterstuderandena. Rödgrön poet från Berghäll. För en rättvis och jämlik framtid. Feminismi. Utkomst. Studeranden. Utbildning. #Linna2019

12, Ajak Majok: Jag är en 21-årig likställdhetsaktivist, proffs inom textil- och ekiperingsbranschen samt student. Jag arbetar som danslärare och arbetar inom handeln. Jag ställer upp för jag vill målmedvetet bygga en socialt rättvis framtid, förverkliga en radikalt ekologisk klimatpolitik samt lägga fokus på återinföra en jämlik utbildning.
Facebook

13, Petra MalinEn kursändring mot det bättre inom politiken brådskar. Därför ställer jag upp. Jag är socialarbetare, doktorand, ledamot i stadsfullmäktige, ledamoti nämnden för utbildning och fostran. Som kandidat står jag för klimatet, miljön, social- och hälsovårdstjänster, fostran, utbildning, kultur och jämställdhet. En bättre framtid skapas nu!

14, Silvia Modig: Silvia Modig är riksdagsledamot från Helsingfors, vice ordförande för riksdagens miljöutskott och ledamot i stadsfullmäktige. Hennes viktigaste valteman är kampen mot klimatförändringar, skäligt prissatt boende och likvärdighet. En trygg framtid, ett hem till skäligt pris och jämlikt samhälle tillkommer alla, inte bara ett fåtal.
Facebook

15, Sami ”Frank” Muttilainen, Jag är en 38-årig kultur- och ungdomsarbetare samt ledamot i stadsfullmäktige.

16, Tuomas NevanlinnaJag är en 58-årig bonusfamiljefar och kulturdiversearbetare från Norra Haga – författare, översättare till finska, lärare och talare. Som ett teoretiskt-filosofiskt val förnyas min vänsterorientering kontinuerligt. Min fana flyger ständigt för Marx utrop: vi måste reformera alla omständigheter där människan är en förtryckt, övergiven och föraktad varelse.

17, Irja RemekseläJag är en omutlig förkämpe för de svagare. Arbete, arbetslöshet, bostadslöshet, hyres- och ägarboende ingår i mina erfarenheter. Mina valteman är jämlik utbildning, tillräcklig utkomst, skäligt prissatt boende, stöd under startsträckan för ensam- och småföretagare samt fredsarbete.

18, Galia Suarez KatainenSom företagare har jag erfarenhet av småföretagarens vardag och dess utmaningar som jag kan föra fram. Jag vill befrämja små- och egenföretagares ställning. Småföretag är betydande sysselsättare och skattebetalare. Företagande ska bli tryggare genom ett bättre socialskydd för små- och egenföretagare. Rättvisa och att stå på de mindres sida är viktigt för mig. Små, rejäla företag är framtidens melodi!
Facebook

19, Suldaan Said Ahmed: Samhällspedagog, medborgaraktivist, ledamot i Helsingfors stadsfullmäktige, 1:a vice ordförande för Vänsterförbundets partifullmäktige. Jag arbetar med ungdomar utan arbete eller utbildning vid Helsingfors diakonianstalts projekt Vamos Nuoret. För mig är viktiga teman att ingen lämnas utanför, klimatet, arbetslivet. Inom politiken behövs omtanke, kärlek och mod.
Facebook

20, Heta Tuura: 56-årig miljöplanerare (yh) och arbetarskyddsfullmäktig vid HNS (Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt). Jag driver starkt lågavlönades, låginkomsttagares och pensionärers sak. Social- och hälsovården samt dess stödtjänster behöver en resursering som möjliggör en adekvat personalstyrka. Miljö- och klimatfrågor samt biodiversiteten måste lösas på ett hållbart sätt.
Facebook

21, Jani ”Wallu” Valpio, 45-årig freelancer, vice ordförande för Helsingfors förening för levande musik (ELMU rf) och ersättare i stadsfullmäktige.

22, Anna Vuorjoki: Ledamot i stadsfullmäktige, ordförande för fullmäktigegruppen och medlem i styrelsen för HNS. Till yrket skolpsykolog. Jag försvarar utbildning och mentalvårdstjänster samt en stark offentlig sektor. Sote-reformen får inte innebära att människors säljs ut åt vinstdrivande företag. Valet måste föra oss mot en ambitiösare klimatpolitik.
Facebook

23, Mika VälipirttiJag är medborgar- och miljöaktivist, naturskyddare och försvarare av rättvisa. Verkar som ordförande för Helsingfors naturskyddsförening, aktiv inom flera medborgarorganisationer samt ersättare i stadsmiljönämnden. “Låt oss bygga ett Finland som behandlar alla lika, där kampen mot klimatförändringen och fattigdomens utrotande är de viktigaste uppgifterna.”
Facebook

Du kan stödä kandidaterna och deras valarbete via banktjänsten Holvi .