Tiedotteet

Vasemmisto haluaa Helsingin, jossa jokaisella on varaa asua

Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä haluaa Helsinkiin vuokrankorotusjarrun. Valtuustoryhmä jättää illan valtuustossa aloitteen, jossa esitetään vuokrajarrun käyttöönoton selvittämistä asumismenojen hillitsemiseksi. Tällaisia malleja on viime vuosina otettu käyttöön esimerkiksi Saksassa ja Irlannissa. Vuokrajarru voisi esimerkiksi rajoittaa vuokrankorotuksia joka toiseen vuoteen tai rajata maksimikorotuksen tiettyyn indeksiin sidottuun prosenttilukuun. Tavoitteena on hillitä asumismenojen kasvua ja ratkaista pula kohtuuhintaisista asunnoista.

[ Lue lisää → ]

Helsingin Vasemmisto valitsi edustajansa Vasemmistoliiton puoluevaltuustoon

Helsingin Vasemmistoliiton kevätpiirikokous valitsi 16.4.2016 Malmin työväentalolla pitämässään kokouksessa edustajansa Vasemmistoliiton uuteen tulevaan puoluevaltuustoon. Helsingin Vasemmistolle tulee uuteen puoluevaltuustoon kahdeksan varsinaista jäsentä ja kahdeksan varajäsentä. Ehdokkaita oli asettettu yhteensä 30. Äänestyksessä sai äänestää kahdeksaa ehdokasta, joista kukin sai yhden äänen. Valinnat vahvistetaan 10. – 12.6.2016 Oulussa pidettävässä kokouksessa. Kevätpiirikokoukseen osallistui 103 äänioikeutettua edustajaa ja kahdeksan […]

[ Lue lisää → ]

Helsingin Vasemmiston kevätpiirikokous: Helsingin korotettava sosiaalityöntekijöiden palkkoja ja palkattava lisää sosiaalityöntekijöitä

Helsingin Vasemmistoliitto ry Kevätpiirikokous 16.4.2016 Malmin työväentalo Kannanotto Helsingin korotettava sosiaalityöntekijöiden palkkoja ja palkattava lisää sosiaalityöntekijöitä Helsingin vasemmiston piirikokous vaatii, että Helsingin kaupunki korottaa sosiaalityöntekijöidensä palkkoja ja palkkaa lisää sosiaalityöntekijöitä. Sosiaalityöntekijät ovat korkeasti koulutettuja ja tekevät äärimmäisen vaativaa, psyykkisesti kuormittavaa ja jopa vaarallista työtä. Sosiaalityöntekijöiden työmäärä on usein täysin kohtuuton ja yli kaikkien asiallisten suositusten. […]

[ Lue lisää → ]

Helsingin Vasemmiston kevätpiirikokous tukee ay-liikkeen toimia hallituksen leikkauspolitiikkaa vastaan

Helsingin Vasemmistoliitto ry, Kevätpiirikokous 16.4.2016 Malmin työväentalo, Helsinki Kannanotto Helsingin Vasemmisto tukee ay-liikkeen toimia hallituksen leikkauspolitiikkaa vastaan Vasemmisto vastustaa hallituksen leikkauspolitiikkaa ja katsoo sen heikentävän ostovoimaa, työllisyyttä ja Suomen taloustilannetta. Kysymys on arvovalinnasta: tuemmeko lisää yritysten ennätysosinkojen maksamista vai ihmisarvoista toimeentuloa kaikille. Helsingin vasemmiston piirikokous tukee kaikkia ay-liikkeessä toimivia vasemmistolaisia kilpailukykysopimusehdotuksen hylkäämisessä ja muissa hallituksen […]

[ Lue lisää → ]

Helsingin Vasemmistoliiton puoluekokousedustajat

Helsingin Vasemmistoliiton puoluekokousedustajat valittiin 16.3. – 5.4.2016 järjestetyssä jäsenäänestyksessä. Ehdokkaita oli asetettu yhteensä 92, joista valittiin 46 edustajaa ja viisi varaedustajaa. Äänestysaktiivisuus oli 49,4 %. Valitut puoluekokousedustajat äänimääräjärjestyksessä Veronika Honkasalo Dan Koivulaakso Mai Kivelä Suldaan Said Ahmed Hanna Mithiku Anna Vuorjoki Ilpo Haaja Mia Haglund Kati Peltola Jouko Kajanoja Perttu Iso-Markku Mira-Veera Auer Petra Malin […]

[ Lue lisää → ]

Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä: Johtamisjärjestelmä ei ole valmis

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää esitystä kaupungin uudeksi johtamisjärjestelmäksi kehityskelpoisena, mutta keskeneräisenä. Esitykseen sisältyy useita ongelmia ja se vaatii vielä työstämistä, toteaa ryhmäpuheessaan Vasemmistoliiton kaupunginhallitusryhmää vetävä Silvia Modig. ”Nykyinen johtamisjärjestelmä ei ole hyvä ja sitä sietääkin uudistaa. On hyvä, että olemme siirtymässä epäselvistä poliittisista virkanimityksistä suoraan vaalitulosta kunnioittavaan ja heijastelevaan pormestarimalliin”, kiittelee Modig. “Esitykseen sisältyy kuitenkin […]

[ Lue lisää → ]

Helsingin Vasemmistoliitto: Lasku hallituksen kilpailukykypolitiikasta palkansaajien maksettavaksi?

Lasku hallituksen kilpailukykypolitiikasta kokonaan palkansaajien maksettavaksi? Helsingin Vasemmistoliitto pitää tärkeänä, että työmarkkinasopimukset solmitaan edelleen keskitetysti palkansaajien ja työnantajien keskusjärjestöjen välillä. Oikeistohallituksen päätös asettua kiristämään pakkolaeilla palkansaajia, johti kuitenkin epätasapainoiseen tilanteeseen, jossa suuryritysten omistajien Elinkeinoelämän keskusliittoa suosittiin työntekijöiden kustannuksella. Niin sanottu yhteiskuntasopimus on hallituksen oikeistolaisen politiikan mukainen ja kaukana tasapuolisesta. Nyt esitetystä ratkaisusta puuttuvat kokonaan hallituksen […]

[ Lue lisää → ]

Vasemmiston valtuustoryhmä: Vanhustenhoidon ongelmiin pitää tarttua

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä kaupungin on selvitettävä, onko vanhusten palveluasumiseen pääsy Helsingissä liian vaikeaa. On myös arvioitava henkilöstömitoitukset sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa, jotta vanhuksille voidaan taata ihmisarvoinen hoito ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu. ”On hyvä, että kotona asumista tuetaan”, linjaa ryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo. ”Kuitenkaan se ei saa tarkoittaa, että kodeissa pidetään väkisin yhä huonokuntoisempia vanhuksia, […]

[ Lue lisää → ]

Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä: Menoleikkureista kaukaa viisaaseen budjetointiin

Helsingin Vasemmisto vaatii kasvavan maahanmuuttajamäärän huomioimista kaupungin budjetissa. Valtuusto kävi tänään lähetekeskustelun ensi vuoden talousarviosta. “Kaukaa viisaasti meidän pitää huolehtia jo nyt siitä, että uudet helsinkiläiset pääsevät nopeasti palveluiden piiriin, lapset päiväkotiin, kouluun, mielekkäisiin vapaa-ajan harrastuksiin, aikuiset kielenopetukseen ja työllistämistoimien pariin”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo. Vasemmisto peräänkuuluttaa pitkälle tähtäävää talouspolitiikkaa: satsaamista koulutukseen ja työllistämistoimiin. […]

[ Lue lisää → ]