Vasemmiston valtuustoryhmä: Vanhustenhoidon pitää turvata arvokas elämä

Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä on huolissaan vanhustenhoidon laadusta Helsingissä. Helsingissä on tällä valtuustokaudella lisätty kotihoidossa olevien vanhusten osuutta, ja yhä huonokuntoisemmat vanhukset asuvat yhä pidempään kotonaan.

”Saamme paljon huolestunutta palautetta sekä työntekijöiltä että omaisilta”, sanoo kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Anna Vuorjoki.

”Ihmiset ovat huolestuneita siitä, että kodeissa asuu liian huonokuntoisia vanhuksia, palveluasumisen piiriin on vaikea päästä eikä kotihoidon työntekijöiden aika riitä työn tekemiseen kunnolla.”

Valtuustoryhmän mielestä palveluasumiseen pääsyn ehtoja tulisikin tarkastella uudelleen. Ei riitä, että huolehditaan vanhuksen fyysisestä perushoidosta, vaan on pidettävä huolta myös vanhuksen elämänlaadusta ja omaisten jaksamisesta. Myös yksinasuvien suuri määrä Helsingissä on haaste, sillä omaishoitajia on vaikea löytää.

”Resurssien tarve vanhustenhoidossa kasvaa. Työikäisillä on vastuu siitä, että jo elämäntyönsä tehneillä on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo. ”Hyvä hoito niin kotona kuin laitoksissa on turvattava tarvittaessa veronkorotuksin.”

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee keskiviikkona vanhuspalvelulain mukaista suunnitelmaa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.