Vasemmiston valtuustoryhmä: Vanhustenhoidon ongelmiin pitää tarttua

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä kaupungin on selvitettävä, onko vanhusten palveluasumiseen pääsy Helsingissä liian vaikeaa. On myös arvioitava henkilöstömitoitukset sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa, jotta vanhuksille voidaan taata ihmisarvoinen hoito ja mahdollisimman hyvä elämänlaatu.

”On hyvä, että kotona asumista tuetaan”, linjaa ryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo. ”Kuitenkaan se ei saa tarkoittaa, että kodeissa pidetään väkisin yhä huonokuntoisempia vanhuksia, joille kotiin tuotava apu ei riitä.”

Kaupunginvaltuusto on linjannut, että kotona asuvien osuuden yli 75-vuotiaista pitää tällä valtuustokaudella kasvaa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on huolissaan siitä, että tähän tavoitteeseen pyritään vanhusten hyvinvoinnin kustannuksella.

”Niin omaisilta kuin työntekijöiltäkin tulee poliitikoille paljon palautetta, että kotona asuu liian huonokuntoisia vanhuksia”, kertoo sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Anna Vuorjoki. ”Koti ei ole aina paras paikka yksin asuvalle, joka ei muista missä on tai ei pääse omin avuin ylös sängystään.”

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee 1.3.2016 kaupunginvaltuuston hyväksymää pontta, jossa vaaditaan selvittämään asiakkaita, henkilöstöä ja vanhusjärjestöjä kuullen, miten nykyiset palveluasumiseen pääsyn kriteerit turvaavat vanhusten hyvän hoidon ja elämänlaadun. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä tämä selvitys on tärkeää tehdä huolella. ”Jos kotona asuvien osuutta lisäämällä ei enää voida parantaa vanhusten elämänlaatua, on tästä tavoitteesta voitava luopua”, sanoo Veronika Honkasalo. ”Sen sijaan on huolehdittava, että Helsingissä on tarpeeksi palveluasuntoja kasvavalle vanhusväestölle.”

”Sujuva siirtyminen palveluasumiseen parantaisi myös niiden asemaa, jotka vielä pärjäävät tuettuina kotona”, arvioi Anna Vuorjoki. ”Jos kaikkein vaikeahoitoisimpien vanhusten auttaminen ei kuormita kotihoitoa kohtuuttomasti, jää työntekijöille aikaa hoitaa hyvin ne vanhukset, joille koti todella on paras paikka.”