Vasemmistoliiton Helsingin valtuustoryhmä: Sateenkaarinuorilla pitää olla oikeus turvalliseen koulunkäyntiin

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii kouluilta aktiivisia toimia sateenkaarinuorten yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi. Tutkimusten mukaan sateenkaarinuoret kohtaavat kouluissa usein kiusaamista, kokevat, ettei opetuksessa oteta huomioon seksuaalisuuden moninaisuutta ja törmäävät koulussa sukupuolittaviin käytäntöihin.

”Jokaisen nuoren pitää saada käydä koulua pelkäämättä syrjintää seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolen kokemuksen ja ilmaisun vuoksi”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo. ”Tämä vaatii aktiivista työtä syrjivien käytäntöjen tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi.”

Kaupunginhallitus käsittelee tänään Vasemmistoliiton valtuutetun Anna Vuorjoen kahta sateenkaarinuoria koskevaa toivomuspontta. Toisessa vaaditaan koulujen henkilöstölle koulutusta seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta erityisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun näkökulmasta, toisessa sateenkaarinuorten osallistamista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen.

”Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat voivat olla hyvä työväline vähemmistöihin kuuluvien nuorten aseman parantamiseen, jos suunnittelutyö tehdään huolella”, sanoo Vuorjoki. ”Käytännössä on tutkittava koulujen arkea sateenkaarinuorten näkökulmasta ja pohdittava, millaisin konkreettisin toimenpitein syrjiviä käytäntöjä voidaan purkaa ja yhdenvertaisuutta edistää. Sateenkaarinuorten asianmukaista kohtaamista voi estää tiedon puute, minkä vuoksi henkilöstön koulutus on tärkeää.”

Valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että opetusvirastossa henkilöstön kouluttaminen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta on katsottu tärkeäksi ja koulutusta on järjestetty muun muassa oppilashuollon työntekijöille. Valtuustoryhmän mielestä on tärkeää, että riittävää koulutusta järjestetään jatkossakin.

Vasemmistoliitto on mukana myös tänään käynnistyvällä Pride-viikolla. Lukuisia Vasemmiston toimijoita osallistuu esimerkiksi lauantain kulkueeseen. Puolueella on myös teltta marssin jälkeisessä puistojuhlassa Kansalaistorilla. Mukana ovat muun muassa helsinkiläiset kansanedustajat Paavo Arhinmäki ja Silvia Modig sekä tuore puoluesihteeri Joonas Leppänen.

Lisätiedot:
Veronika Honkasalo, valtuustoryhmän puheenjohtaja, puh. 040 555 9409
Anna Vuorjoki, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, puh. 050 337 0689