Vasemmisto tyytyväinen torjuntavoittoon yleiskaavassa

Helsingin uusi yleiskaavaehdotus on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, ettei viher- ja virkistysalueita nakerrettu aivan kaupunkisuunnitteluviraston suunnittelemassa laajuudessa eikä esimerkiksi Keskuspuistoa kaavoitettu niin tehokkaasti asuntotuotantoon kuin pelättiin. Myös keskusteluissa ollut Rastilan leirintäalueen siirtäminen Uutelaan torpattiin ja Kivinokka säilyi virkistyskäytössä. Monet näistä muutoksista syntyivät Vasemmiston, vihreiden ja sosiaalidemokraattien yhteistyöllä.

Ehdotuksessa varaudutaan Helsingin kasvuun 865 000 asukkaan suurkaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Tämä vaatii paljon asuntorakentamista. Uudessa kaavassa lisää asuntoja tulee uusien kaupunkibulevardien varrelle, Malmin lentokentälle sekä täydennysrakentamisena ympäri kaupunkia. 

”Talin golfkentälle olisi mielestämme voinut rakentaa enemmänkin, mutta siitä jouduimme nyt tinkimään”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo.

”Kaupunkibulevardeja olemme myös kannattaneet, ne ovat hyvä ratkaisu. Hyvää yleiskaavassa on myös se, ettei monia tärkeitä teollisuus- ja toimipaikka-alueita, kuten Tattarisuon ja Herttoniemen keskittymiä, jyrätty. Kaupungissa tarvitaan myös teollisia työpaikkoja.”

Yleiskaava tulee valtuuston käsittelyyn ensi vuonna, mitä ennen kaupunkilaiset saavat sitä kommentoida.