Valtuustoryhmä esittää Modigia ja Honkasaloa kaupunginhallitukseen ja Koivulaaksoa Sataman hallitukseen

TIEDOTUSVÄLINEET                                                 TIEDOTE 27.11.2014

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää kaupunginhallituksen jäseniksi Silvia Modigia ja Veronika Honkasaloa ja Helsingin Satama Oy:n hallituksen jäseneksi Dan Koivulaaksoa

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä päätti eilisessä ryhmäkokouksessaan esittää Silvia Modigia ja Veronika Honkasaloa varsinaisiksi jäseniksi ja Paavo Arhinmäkeä ja Henrik Nyholmia varajäseniksi Helsingin kaupunginhallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Samassa kokouksessa ryhmä päätti esittää Dan Koivulaaksoa Sataman hallitukseen.

Silvia Modig on toiminut Helsingin kaupunginvaltuustossa vuodesta 2009 lähtien. Hän on aikaisemmin toiminut kaupunkisuunnittelulautakunnan ja maakuntavaltuuston jäsenenä. Kaupunginhallituksessa Silvia Modig haluaa panostaa siihen, että Helsinki toteuttaa asuntopolitiikkaa, jossa etusijalla on kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen.

Veronika Honkasalo on ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja. Hän on toiminut kaksi vuotta varhaiskasvatuslautakunnan jäsenenä. Kaupunginhallituksessa Honkasalo haluaa edistää politiikkaa, joka torjuu helsinkiläisten kasvavia terveys- ja hyvinvointieroja ja satsaa toimiviin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Dan Koivulaakso on ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu. Hän on toiminut kaupunginhallituksen varajäsenenä ja konsernijaoston jäsenenä sekä Satama -liikelaitoksessa kaupunginhallitusedustajana. Sataman hallituksessa Koivulaakson prioriteetteihin kuuluu terveen talouden edistäminen.

Lisätiedot:
Veronika Honkasalo
040 5559409