Nollatoleranssi rasismille osoitettava käytännössä

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii perussuomalaisen varajäsenen eroa Helsingin maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunnasta. Kyseinen henkilö on lähettänyt vasemmistoliiton edustaja Suldaan Said Ahmedin Facebook-seinälle 10.8.2015 viestin natsitervehdyksen tekemisestä.

“Natsiaiheisten viestien lähettäminen edustajallemme on päivänselvää rasistista ahdistelua, johon kaupungilla tulee olla nollatoleranssi”, sanoo Veronika Honkasalo, vasemmistoliiton valtuustoryhmän vetäjä.

Helsingin kaupungin arvojen mukaan “yhteinen helsinkiläisyys kunnioittaa eri väestöryhmiin kuuluvien oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä sekä kaikkien asukkaiden kulttuurisia oikeuksia. Helsingissä ei suvaita rasismia – helsinkiläinen voi olla monenlainen ja jokainen on yhdenvertainen”. Mikäli näitä arvoja ei käytännössä puolusteta, jäävät ne tyhjäksi kirjaimeksi. Tämän takia on selvää, ettei perussuomalaisten jäsenen pidä jatkaa neuvottelukunnassa.

Rasismissa ja toisen halventamisessa on kyse niin vakavasta asiasta, ettei julkinen anteeksipyyntö riitä. Mikäli perussuomalaiset eivät itse vaihda neuvottelukunnan jäsentä, vasemmistoliiton valtuustoryhmä edellyttää, että asia käsitellään kaupunginhallituksessa, jolla on toimivalta erottaa ko. henkilö.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Perussuomalaiset-lehden päätoimittaja Matias Turkkila, joka tähän asti ei ole pitänyt eroa tarpeellisena vaan ainoastaan halunnut käsitellä asiaa neuvottelukunnan kokouksessa, jolla ei ole toimivaltaa erottamiselle.

Jokaisen luottamushenkilön on voitava työskennellä Helsingin luottamustoimissa turvallisessa ilmapiirissä taustaan katsomatta. “Tämän takia uskon ja oletan, että muut puolueet tukevat meitä tässä asiassa ja puolustavat monikulttuurista Helsinkiä rasismia vastaan, mikäli perussuomalaiset eivät saa kuriin natsisymboliikalla viestiviä jäseniään”, Honkasalo toteaa.

Yhteystiedot
Veronika Honkasalo
Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 040 555 9409